HA MEGHALSZ IS, ÉLSZ!

János evangéliuma 11:25-ben Jézus szavait olvashatjuk, melyben azt állítja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él." Tehát, aki hisz Jézusban, hisz Neki, tulajdonképpen meghalhat, de mégsem hal meg. Hogy is van ez akkor?A halál gondolata minden embert foglalkoztat a Földön. Vannak, akik egyszerinek, és megismételhetetlennek tartják az emberi életet, ezért minden alkalmat megragadnak, minden pillanatot kihasználnak, mondván:

"Egyszer élünk, miért ne?"

"Az élet túl rövid ahhoz, hogy ne tegyem meg, amit csak akarok."

"Úgy szeretnék távozni ebből a világból, hogy mindenre igent mondtam,
akkor biztosan boldog leszek."

Vannak, akik úgy foglalkoznak ezzel a témával, hogy szándékosan nem foglalkoznak vele – takargatva félelmüket, mellyel legnagyobbat valójában saját maguknak hazudnak. Úgy élik le életüket, hogy semmivel és senkivel nem törődnek, csak saját magukkal, ösztöneik és érzelmeik megélésével. A jelen pillanatának élnek. Aztán vannak olyanok is, akik túlságosan belevetik magukat a halál utáni lét kutatásába, amivel elveszítik jelenük megélését, életük értelmének felfedezését. Belekeverednek olyan gondolatokba, tettekbe, társaságokba, amik miatt a hátra lévő földi életüket elpazarolják – a halál utáni időről nem is beszélve.

Sok vallás is foglalkozik a halál definiálásával, a halál utáni lét megfejtésével. A legtöbbnek téves képzetei és ígéretei vannak, s talán csupán néhány közelíti meg azt az igazságtartalmat,

melyet egyedül Isten Igéje nyújt a keresztények számára.

Isten Jézusban pontot tesz a feltételezések végére. Benne van az egyetlen igazi megoldás. Mert, aki hiszi, hogy Jézus megszületett erre a földre, azzal a céllal, hogy az emberek megváltásáért haljon meg – kiváltva őket minden bűnükből, aminek következménye lenne maga a halál – annak van a legkönnyebb dolga a halállal. Azonban azok, akik nem hisznek Istenben, nem hisznek abban, hogy Jézus létezett, értük halt meg, azoknak van a legnehezebb feladata megküzdeni az élet végességének gondolatával. S még sem ez a legszomorúbb helyzet.

A legszomorúbb az, hogy vannak olyan keresztények, akik elmondásuk szerint szilárdan hisznek Istenben, hisznek Jézusban, hisznek az Ő megváltó művében (elismerik, elfogadják megváltásukat), tudják, hogy ha meg is halnak, élni fognak azután, mégis félnek. Félnek, rettegnek, szoronganak attól, hogy egy szemlecsukás alatt itt kell hagyniuk ezt a földet, s mindazt, amiért egész életükben fáradoztak. Újra meg lehet kérdezni tehát: akkor hogy is van ez?

Hiszünk vagy félünk?

Az egyik mindenképp kizárja a másikat! Ezt erősíti meg többek között János 1. levelében: "A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben." (1János 4:18)

Mi ez a szeretet, amiről János beszél? És hogy függ össze a szeretet a félelemmel, meg a hittel, és az örök élettel? "Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért." (1János 4:9-10)

Tehát hitünk táplálása és keresztény életvitelünk mellett, meg kell erősödni Isten szeretetében, meg kell erősödni Jézus egyszeri és megismételhetetlen áldozatába vetett bizalomban, s akkor majd számunkra is békességet hoznak Isten Fiának szavai: "aki hisz énbennem, ha meghal is, él."

Egy lánya Istennek | facebook.com/1lanyaIstennek

Ezeket is ajánljukKommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifearchiv János evangéliuma 11:25-ben Jézus szavait olvashatjuk, melyben azt állítja: "Én vagyok a feltámadás és...

Közzétette: Nicelife2022. szeptember 9., péntek