KÖSZÖNTÜNK, BELSŐ BIZONYOSSÁG LELKE!

"Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk."
(A rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 16. verse)A Biblia világosan leírja, hogy a Lélek bizonyságtétele az üdvbizonyosság, amit a Szentlélek közöl azok lelkiismeretével, akiket az Ő ereje betölt (1Ján 5:6, 10-13). Az üdvösség alapja azonban nem az az érzet, hogy Isten gyermeke vagyok. Az üdvösséget a Jézus Krisztusba vetett hitem által kapom, és mert megmentett, ennek következménye, hogy a Szentlélek bennem lakik. A Lélek mindazok szívében, akiket az ereje betölt, "éles lelki felfogóképességet teremt, ami az Isten munkájának felismerésére való intuitív képességet jelenti". Ők kétség nélkül tudják, hogy Jézus élete és halála által a mennyei Atyjuk családjának tagjai.

A Signs of the Times egyik 1893-ban megjelent cikke a következőt írja. " 'Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk - jelenti ki Pál A rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 16. versében. Isten nem hagyja, hogy a népe találgatásra, kívánságra vagy halovány reményre alapozza annak tényét, hogy ha elfogadták Őt, akkor a gyermekei lettek. Azt akarja, teljes bizonyosságuk legyen efelől, olyan, ami abszolút megingathatatlan. A kereszténynek nem kell vakon, kétellyel tapogatóznia. Az Úr egyértelműen értésére adja, egyáltalán nem vakmerő dolog igényelni a bizonyosságot, hogy ő az Atyja gyermeke, és ebben a tudatban meg is nyugodhat." Milyen csodálatos bizonyságtétel ez! Ne szégyelld ma kimondani: "Én Isten gyermeke vagyok!

Imádság a mai napra
"Uram, dicsőítelek téged azért, hogy szívből énekelhetem: 'Tudom és érzem, Jézus enyém!', és erről a Lélek is bizonyságot tesz bennem."