AMÍG A KEGYELMI IDŐ TART

''Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is.'' (Jelenések 22:11)Minden jó adomány Isten kegyelméből származik. Isten hatalmas és bőkezű adományozó. Az emberről való bőséges gondoskodása által szeretete mindenki előtt megnyilvánul. Próbaidőt adott nekünk, amelynek ideje alatt a mennyei udvaroknak megfelelő jellemet kell kialakítanunk. Kétség nélkül hiszünk Krisztus hamarosan bekövetkező eljövetelében. Nem mesebeszéd ez nekünk, hanem valóság. Nem azért jön, hogy megtisztítson minket a bűnünktől, elvegye rossz jellemvonásainkat, és meggyógyítsa vérmérsékletünk és természetünk hibáit. Ha egyáltalán elvégzi ezt értünk, akkor eljövetele előtt teszi meg. Amikor az Úr eljön, csak a szentek maradnak továbbra is szentek. Akik tisztán tartották testüket és lelküket, megszentelten és tisztességben, azok elnyerik majd a halhatatlanság befejező simítását. A szentségtelenek és tisztátalanok viszont örökre tisztátalanok maradnak. Akkor már senki nem szüntetheti meg hiányosságaikat, és senki nem szenteli meg jellemüket.

Az ezüsttisztogató Isten nem végzi többé megtisztító munkáját bűnük és romlottságuk eltávolítására. Mindennek most kell megtörténnie, a kegyelemidő jelenlegi óráiban. Most kell elvégezni ezt a munkát. A próbaidő alatt Isten mindenkinek felkínálja kegyelmét. De ha az ember a maga kedvteléseivel elvesztegeti az alkalmakat, eljátssza örök életét, nem kap újabb próbaidőt. Rajta múlik, hogy közte és Isten között áthidalhatatlan szakadék tátong-e. Sokan becsapják magukat, azt gondolva, hogy jellemük Krisztus eljövetelekor átváltozik, de az Úr megjelenésekor már nincs a szívnek lehetősége az átalakulása. Jellemhibáinkat itt és most kell megbánnunk, és azokat Krisztus kegyelme által le kell győznünk addig, amíg tart a próbaidő. Itt kell felkészülnünk, hogy alkalmasak legyünk a mennyei család számára. A próbaidő hamarosan lezárul. Készüljetek el! Készüljetek el! Dolgozzatok, amíg tart a nap, mert eljön az éjszaka, amikor senki nem végezhet munkát!