Bibliai  Történelmi  Kortárs 


Jeremy Camp, keresztény énekes igaz története a szerelemrol és a veszteségrol, ami bizonyítja, hogy mindig van remény.. A fiatal zenész, Jeremy élete akkor teljesedik ki igazán, mikor rátalál lelki társára, Melissára. Az életvidám, mindig mosolygós lány teljesen elvarázsolja a srácot, aki nem is tudja más mellett elképzelni a jövojét..

Amstrong Cane (Ving Rhames) megváltozott a hosszú börtönévek alatt. A gyűlölet és a bűn terhétől megszabadult, megtalálta Istent, s vele azt a hitet, amelyre oly régóta vágyott.

 

 

A The Song főszereplője a tehetséges fiatal énekes-dalszerző, Jed King (Alan Powell), aki próbál kilépni apja, a country zene legendás alakja árnyékából..

Todd és Sonja Burpo a poklok poklát állja ki, amikor a négyéves fiúk majdnem belehal a súlyos betegségbe. Miután Colton csodával határos módon felépül, furcsa dolgokról kezd..

1956-ban bennszülöttek öt misszionárust legyilkoltak az ecuádori oserdokben. Feleségeik elhatározták hogy életük kockáztatásával is, de elmennek a törzshöz és megismertetik velük..

A film egy fekete pásztorról szól, aki másodállásban rendőr. Olyan helyzetekbe kerül, ahol már nagyon nehéz megbocsátani. Mert a szeretteidet könnyű szeretni, nemigaz? De mi van azokkal, akik gyűlölnek téged?

Az Overcomer című film fő témája az identitás megtalálása Krisztusban, mely az Efézusbeliekhez írt levél első, és második fejezetén alapul.

Egy emberi és társadalmi értékeket felemelő egyszerű kis történet, az élet nehézségeiről-megpróbáltatásairól, az azokban való kitartásról, szeretetről, megbocsátásról, megtérésről..

A Beam család hihetetlen, ám igaz története. Amikor Christy megtudja hogy tízéves lánya, Anna egy ritka, gyógyithatatlan betegségben szenved, elhatározza, hogy megtalálja..

Assisi Szent Ferenc életét sokan és sokféleképpen feldogozták már. Michele Soavi tévéfilmje az umbriai város véres polgárháborúját..

Egy 14 éves fiú tóba fullad, hithű édesanyja pedig azért imádkozik, hogy a gyermek épségben visszatérjen hozzá. Egy szép film mely ráadásul igaz történetet dolgoz fel..

Paul Asher miután hazatér a Közel-Keletről, nehezen dolgozza fel a háborúban látott borzalmakat és mikor házassága is válságba kerül, teljesen elveszettnek érzi magát..

Vinicius, az előkelő római katona beleszeret a gyönyörű fogvatartott királylányba, Lygiába, s rabszolganőként akarja házába vinni. Nagybátyja, az éleseszű, élvhajhász Petronius támogatja tervét..

Miután elvesztette élete szerelmét a filiszteusok által; Sámson, a fiatal héber, aki természetfeletti erővel rendelkezik, feláldoz mindent, hogy bosszút álljon..

 

 

 

 

Eric Liddell, Kína első aranyérmese és egyben Skócia egyik legjobb sportolója, visszatér a háború sújtotta Kínába.

Gavin Stone, az egykor szebb napokat is látott gyerekszínész arra kényszerül, hogy közszolgálati munkát végezzen a helyi templomban..

A 12 törzsből egyesített Izrael harmadik és egyben utolsó királya Salamon, Dávid fia, bölcs és gazdag király lett.

Az Úr a fáraó palotájában nevelkedett Mózest választja, hogy Izrael népét kivezesse Egyiptomból. Ramszesz, a népére bocsátott csapások ellenére is..

Mikor Maggy névtelen levelet kap tele dicsérő és bátorító szavakkal, a lány el sem tudja képzelni, ki írhatott neki ilyen csodálatos és inspiráló szavakat..

Sámson megtöri a filiszteusok hatalmát Izrael felett, de mégis e népnek egyik gyönyörű lányába szeret bele. Delila nem viszonozza érzelmeit, mégis..

A film Pálra mint idős emberre fókuszál, aki egy római börtönben a kivégzésére vár, és leveleket diktál Lukácsnak az újonc keresztény közösségek számára.

Jeremiás megjövendöli, hogy Jeruzsálemnek fejet kell hajtania Babilon előtt. Jövendölését nem fogadják el, ezért a babiloni katonák elpusztítják a várost..

Az Észak-Afrikában született kiváló filozófus és gondolkodó megtérésének története. A háttérben nagyszabású történelmi tablóval.

A nemzetközi műkincs kereskedő Ron Hall-nak meg kell barátkoznia egy veszélyes hajléktalannal, hogy megmentse a házasságát.

Miután Saul méltatlannak bizonyult arra, hogy Izrael királya legyen, Isten az egyszerű pásztorfiút, Dávidot választja új királynak.

Miközben rasszista atrocitások érik a pályán és azon kívül, a gimnazista amerikai-futballistának meg kell tanulnia kezelni tehetségét és hitét egyaránt.

 

 

 

 

A 17. század derekán két portugál szerzetes érkezik a távoli és titokzatos Japánba, hogy Isten igéjét terjesszék a helyi lakosság között és megtalálják..

A film Jézus életét követi végig, a születéstől az emberiség megváltását jelentő kereszthalálig és feltámadásig, úgy ahogy azt Mária, Jézus édesanyja látta..

Calvin egy lecsúszott alak, aki találkozik a down-szindrómás csupaszív bolti eladóval, Produce-szal, aki templomba jár..

Jézus egyik legádázabb ellensége Saul Damaszkuszba is elmegy, hogy tűzzel-vassal irtsa Jézus híveit. Útközben azonban különös dolog történik vele..

A legendás amerikaifociedző, Bob Ladouceur életútja, ami során a De La Salle High School Spartans csapatát az ismeretlenségből 151 győzelmes nyerőszériához vezette.

Az öreg Izsák egy napon magához szólítja elsőszülött fiát, Ézsaut, hogy megáldja. Anyja, Rebeka segítségével azonban Jákob, a másodszülött fivér csellel magának..

A Ben-Hur című epikus film főhősét, Judah Ben-Hur herceget mostohatestére, a római hadsereg tisztje, Messala igaztalanul megvádolja árulással..

Desmond Doss szinte hihetetlen története, aki a második világháború egyik legvéresebb csatájában 75 bajtársa életét mentette meg úgy, hogy ő maga..

Egy hitetlen római katona új küldetést kap: keresse meg a zsidók keresztre feszített Megváltójának, Jézusnak eltűnt holttestét.

A végidők kezdődtek. Föld államai egy közös államba egyesültek, egy kormány és egy a választott elnök akit Lucifernek neveznek..

Júdás lelkes híve Jézusnak, szereti és tiszteli mesterét, akitől azonban azt várja el, hogy még a földi életben megvalósítsa királyságát és legyőzze a rómaiakat.

Méltó módon mutatja be azt egyszerűséget és tisztaságot, amely értékek mentén Szent Ferenc és Szent Klára képviselte és követte Jézus tanításait.

A film fő mondanivalója, hogy az imádság egy nagyon fontos eszköz, amit keresztények milliói nem vesznek kellően komolyan.

"Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem kezem, nem hiszem."

Az Isten Fia című film Christopher Spencer nagyszabású drámája, ami Krisztus életét mutatja be.

A jómódú magdalai asszonyt, Máriát elhagyja az ura, mert nem szült neki gyermeket, sőt még szülőházát - a hozományát - is elveszi tőle..

A film egy lányról szól, aki ki szeretné bontakoztatni zenei talentumát, de az apja, aki dicsőítő pásztor, ezt nem engedi.

Názáreti József, Dávid király leszármazottja egy elismert asztalos, akinek a munkája még Heródest is lenyűgözi.

Jézus Krisztus édesanyját mutatja be ez a lélegzetelállító, sokatmondó filmdráma.

Képesek lesznek megtalálni a módját annak, hogy szolgálják és védjék azokat, akik a leginkább kedvesek nekik?

A film szóról szóra követi a szentírás szövegét, így mutatva be az apostolok cselekedeteit.

A film Mózes életének történetét dolgozza fel, fantasztikus látványvilággal és a modern számítógépes technika segítségével.

Dávid király története a klasszikus filmben, ahol Richard Gere játsza a király szerepét.

Ben arról álmodozott, hogy orvos lesz, ám ahhoz, hogy ezt valóra váltsa, hihetetlen nehézségeket kellett legyőznie. Igazából semmi esélye sem volt..

Péternek, Jézus tanítványának fordulatokban bővelkedő életét mutatja be a film.

Nincs erősebb kötelék, mint a család. Ez az alkotás segít megtalálni a helyes utat a családi értékekhez.

A kábítószer-függőséggel küzdő, egyedülélő édesanya története, akit otthonában tartott fogva egy gyilkos..

A film visszarepít a Messiás korába. Szép, látványos, elgondolkodtató, Jézus Krisztus születésének körülményeiről. Bemutatja Mária és József nehézségeit, lelki harcait..

Eszter történetét megfilmesítő alkotás, modernebb feldolgozásban.

A tinédzser Bethany Hamilton imádta a szörfözést, a hullámlovaglás volt a mindene. Egy szörnyű tragédia azonban beárnyékolta életét.

Ábrahám történetének hiteles, immár klasszikusnak számító feldolgozása; Ábrahám szerepében Richard Harris.

Ki segít, hogy a nőből feleség legyen, hogy a férfi valóban férfiként viselkedjen, hogy az egyedülálló is nemet tudjon mondani, ha kell...?

Domitian 28 napot ad a keresztényeknek arra, hogy megtagadják vallásukat és őt magát ismerjék el Istenüknek.

1979-ben készült film, amely bemutatja Jézus Krisztus életét, Lukács evangéliumát követi végig.

József és testvérei történetének tévéfilmváltozata rendkívül látványos, a szereposztás parádés..

A Messiás életét már számos filmben feldolgozták. Ez a kétrészes, nemzetközi összefogással készült mű 31 éves korától követi a Megváltó életét.

A házastársaknak tudniuk kell, hogy a szeretet, az elkötelezettség inkább döntés, mintsem érzelem.

Ez a film egy a legjobb értelemben vett történelmi illusztrációja Luthernek, és azoknak a körülményeknek, amelyek elvezették őt a reformációig.

Esztert, a szép és okos királynét csodálatosan használta fel Isten arra, hogy a zsidó nép megmeneküljön az esztelen pusztítástól...

Az elkeseredett férfi Istenhez fordul segítségért. A hithez fordul, hogy megküzdjön a kudarcaival, és legyőzve a múltat, sikerre vigye csapatát és életét.


#teljes #szinkronos