A LEGNAGYOBB VIGASZTALÓ

''De én az igazat mondom néktek. Jobb néktek, hogy én elmenjek; mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vigasztaló; ha pedig elmegyek, elküldöm azt tihozzátok.'' (János 16:7)A Krisztus által megígért vigasztaló a Szentlélek, aki teljes Istenségében nyilatkoztatja ki az Isteni kegyelem erejét mindazok számára, akik hisznek Istenben, és személyes Megváltójukként fogadják el Krisztust. Bárhol van az Istennek odaszentelődött munkás, mindenütt mellette lesz a Szentlélek. A tanítványokhoz intézett szavak hozzánk is szólnak. A Vigasztaló éppúgy megsegít minket ma, mint őket az ő idejükben. Nincs még egy valaki, aki olyan gyöngéd és igaz lenne, mint Krisztus. Ő megindul gyengeségünkön. Lelke által a szívünkhöz szól. Előfordulhat, hogy a körülmények elválasztanak barátainktól, vagy a háborgó tenger közénk áll. Noha barátaink őszinte kötődése ezzel még nem szűnik meg, de ez már nem tud kifejezésre jutni. A mennyei Vigasztalótól azonban semmilyen távolság és körülmény nem szakíthat el minket. Bárhol is vagyunk, bármit teszünk, Ő, aki Krisztus helyének tölti be, mindig mellettünk van. A Szentlélek mindig velünk van, hogy vigasztaló és gyöngéd szavakkal támogasson, erősítsen és megvidámítson minket.

A Szentlélek befolyására Krisztus az emberi lélekbe kerül. A Lélek mindazokban és mindazokon keresztül munkálkodik, akik befogadják Krisztust. Akik ismerik a Szentlélek lakozását a szívben, az életükkel bizonyítják annak gyümölcsét, amely nem más, mint szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség. A Szentlélek soha nem hagyja el azokat, akik igyekeznek eljutni a keresztényi jellem tökéletességére. A Szentlélek felruházza a lelket azzal a tiszta indítékkal és élő elvvel, amely minden vészhelyzet és kísértés idején támogatni tudja a küzdő, tusakodó és hivő embert. A Szentlélek életet önt a hivő lélekbe a világban eluralkodó gyűlölet, a rokonok barátságtalansága, a csalódás, a tökéletlenség felismerése és az élet hibái közepette. A győzelem mindazok számára bizonyos, akik feltekintenek hitünk szerzőjére és bevégzőjére, és az Ő páratlan tisztaságára és tökéletességére támaszkodnak. Krisztus elhordozta a bűnünket, hogy általa növekedhessünk erkölcsileg, és eljussunk a keresztényi jellem tökéletességére.


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!