AZ ANGYALOK SZOLGÁLATA AZ IMÁBAN

"Halljátok meg azért az Úr szavát. Látám az Urat ülni az ő királyi székében, és az egész mennyei sereget jobb és balkeze felől mellette állani." (2Krónikák 18:18)

Milyen szolgálatot töltenek be az angyalok az imával kapcsolatban?

Az angyalok Isten elé tárják és feljegyzik imáinkat: "Mindazok naponta, sőt óráról órára Jézusra néznek, és imádkozva figyelnek, közel kerülnek Jézushoz. Az angyalok kiterjesztett szárnyakkal sietnek, hogy imáikat Isten elé vigyék, és feljegyezzék azokat a mennyei könyvekbe."

Válaszadásra jelölve: "Isten mennyei lényeket jelölt ki, hogy válaszoljanak azok imáira, akik önzetlenül tevékenykednek az Ő művében. A mennyei udvar legmagasabb rangú angyalfejedelmeit jelölték ki, hogy teljesítsék azokat az imákat, melyek Isten művének előmeneteléért szállnak fel. Minden angyalnak megvan a maga posztja, amit nem hagyhat el semmilyen más helyen végzendő szolgálat érdekében."

Azonnal engedelmeskednek: "A szolgálatukat végző angyalok ott várakoznak a trón körül, hogy azonnal teljesítsék Jézus Krisztus megbízását, és válaszoljanak minden imára, amit komoly, élő hittel mondtak el."

Segítségünkre jönnek: "Hit és ima által mennyei angyalok kíséretét kérhetjük oldalaink mellé, hogy megőrizzenek bennünket minden romboló befolyástól."

Áldást hoznak: "...állandóan fel-alá járnak az angyalok, fölviszik az Atyához a szegények és nyomorgók sóhaját és áldást, reményt és bátorítást hoznak le az embereknek ... Krisztusban erőt és kegyelmet nyerhetünk, melyet Isten szolgálattévő angyalai minden egyes hívő léleknek készek vinni.

Megválasztják szavainkat, befolyásolják cselekedeteinket: "Amikor reggel felkelsz, érzed-e elesettségedet és azt, hogy Isten segítségére szorulsz?Ha igen, az angyalok megjegyzik imádat, és ha ezek az imák nem tettetésből származnak, amikor olyan veszélybe kerülsz, hogy akaratlanul is rosszat tennél, vagy másokat rossz cselekedetre indítanál, őrző angyalod melletted fog állni, és jobb útra fog vezetni azáltal, hogy segít megválasztani szavaidat és befolyásolja tetteidet."

Miért imádkozunk oly keveset: "Vajon mit gondolnak a mennyei angyalok a gyenge, elhagyott és kísértéseknek kitett emberiségről, mikor látják, hogy Isten végtelen szeretete sokkal többet óhajt nékik adni, mint amennyit kérni tudnának, de ők mégis oly keveset imádkoznak, és oly kishitűek?! Az angyaloknak öröm Istent szolgálni és közelében tartózkodni. Legnagyobb örömük, hogy Istennel közösségben lehetnek; ám e föld fiai, akiknek pedig oly nagy szükségük van arra a segítségre, melyet egyedül Ő adhat, elégedetteknek látszanak Isten Lelkének világossága és a vele való közösség hiányában is."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
Azokat, akik napról napra, óráról órára, sőt pillanatról pillanatra Jézusra néznek, soha nem győzheti le az ellenség. Isten minden gyermekét hatalmas angyalok szolgálják és védik. Ha imáink bizakodó szívből erednek és élő hittel párosulnak, akkor nincs oly romboló erő, mely megronthatna bennünket. Hála Istennek azokért a hatalmas angyalokért, akik mindig mellettünk állnak. De ezek az angyalok szomorúan távoznak mellőlünk, ha rossz, romboló tv-műsorokat nézünk és ördögi zenéket hallgatunk, vagy ha tudatosan követünk el olyan tetteket, melyek arról tanúskodnak, hogy jobban szeretjük a bűnt, mint a tisztaságot.

"Mennyei Atyánk! Segíts nekünk, hogy soha ne felejtsük el: Te készségesebben adsz erőt a győzelemre, mint ahogy szülők adnak ajándékokat gyermekeiknek."