ŐSI PAPÍRUSZ A KERESZTÉNYEKRŐL

A svájci Bázeli Egyetem gyűjteményében található egy egyiptomi papirusz, mely egyedibb és különlegesebb a gyűjtemény többi ősi iratánál. A papiruszon olvasható levél betekintést enged a Római Birodalom első keresztényeinek világába. Ehhez fogható lelet sehol máshol nem található.

A levél a Kr.u. 230-as években keletkezett, így a legrégebbi ismert római keresztényekről fellelhető forrás.

Az egyetem kutatói szerint a Római Birodalom legkorábbi keresztényeit kívülállóként és különlegesként ábrázolták, akik eltértek a szokásoktól és üldöztetés fenyegette őket. A levél utal arra, hogy a harmadik század elején a keresztények egy egyiptomi város külső területén éltek, ahol politikai vezetői pozíciókat töltöttek be, megküzdve mindennapjaikban a pogány környezettel.

Egy család keresztény hitben.
A papirusz – amely több mint 100 éve az egyetemi gyűjtemény része - egy Arrianus nevű férfi levele testvérének, Paulusnak. A dokumentum záró elköszönésében különbözik a leginkább az akkori egyiptomi levelek sokaságától. A levél írója miután beszámolt a mindennapi családi ügyekről, és ajándékként kért a legjobb halmártásból, az utolsó sorban leírja jókívánságát testvére számára, miszerint "testvére növekedjék az Úrban". A szerző a keresztény kifejezés rövidített formáját használja:

"Imádkozom, hogy növekedj az Úrban."

"A rövidített áldás kívánás, amelyet ebben az összefüggésben nomen sacrum néven ismerünk, nem hagy kétséget a levélíró keresztény hite felől." - magyarázta Sabine Huebner, az egyetem ókori történelmének professzora. "Ez egy kizárólag keresztények által használt formula, amelyet az Újszövetség kézirataiból ismerünk."

Ez az egyiptomi papirusz egyedibb és különlegesebb a gyűjtemény többi ősi iratánál.

A testvér apostoli neve is a keresztény hitet támasztja alá.
"A Paulus abban az időben egy rendkívül ritka név volt, így arra következtethetünk, hogy a levélben említett szülők is keresztények voltak és fiukat az apostol után nevezték el már Kr.u. 200-ban." - jegyezte meg Huebner.

A dátum és az eredet meghatározása.
Átfogó történeti kutatások során Huebner képes volt megállapítani a papirusz keletkezésének évét, mely Kr.u. 230. A levél legalább 40-50 évvel régebbi, mint az összes eddig ismert keresztény dokumentum világszerte. Fontos részletekkel szolgál ennek a korai keresztény család társadalmi hátteréről is: Arrianus és testvére, Paulus a helyi elit fiataljai voltak, tanult ifjak, akik földtulajdonosként és köztisztviselőként dolgoztak.

A papirusz keletkezésének helyszínét is sikeresen megállapították. Theadelphia faluból származik, Közép-Egyiptomból, így a híres Heroninus archívumba került a lelet, a római idők legnagyobb papirusz-archívumába. A papirusz levél Huebner új könyvének középpontjában áll, mely írás széles közönségnek szól, ami bemutatja, hogy a görög-római Egyiptom papirusza hogyan segítheti a korai keresztények társadalmi, politikai és gazdasági életének illusztrálását.

Idén a Bázeli Egyetem elsőként megjelenteti az összes papiruszt nyomtatott kiadásban.

A Jézus feleségét említő papírusz

1500 éves mártír emléktemplom

A hebroni barlang felfedezése