1500 ÉVES MÁRTÍR EMLÉKTEMPLOM

Az izraeli régészek egy újabb, igen jelentős 1500 éves templomot fedeztek fel Izrael területén, Ramat Beit Shemesh szomszédságában.

A templom a bizánci korban épülhetett, Justinianus császár idején, Kr. u. 543-ban. Később székesegyházzá bővítették II. Tiberius Konstantin császár uralkodása alatt. Az ásatási helyszínen talált felirat szerint a templom a birodalom császárának anyagi támogatásával fejeződhetett be.

"Számos írásbeli forrás igazolja az izraeli templomok birodalmi finanszírozásból történő felépülését, azonban ilyen jellegű régészeti bizonyíték, mint ez a Beit Shemeshben talált lelet, ezidáig kevés volt." - mondta Benjamin Storchan, az ásatás vezetője, az Izrael Régészeti Hatóság képviselője. "Az épület kibővítéséhez a császári támogatást egy széles, széttárt szárnyú sas - a bizánci birodalom szimbóluma - jelzi, amely az egyik mozaikban jelenik meg."

A hároméves ásatás során számos leletet felfedeztek, úgy mint részletesen kimunkált mozaikok, oszlopok és színes, díszített freskómaradványok. A régészek találtak egy érintetlen feliratot a templom udvarán, mely azt jelzi, hogy a templomot egy "dicsőséges mártír" emlékére építették és szentelték fel.

"A mártír személye nem ismert, de a feliratok kivételesen igényes és nagyszerű kivitelezése azt jelenti, hogy ez a személy fontos lehetett akkoriban." - mondta Storchan.

A mozaikot a Hippos-Sussita ókori városban zajló kutatási projekt keretében végzett ásatások során találták.

A kutatócsapat a templom alatt egy teljesen sértetlen kriptát is feltárt. "Izraelben csak néhány templom kriptáját sikerült teljesen sértetlen állapotban feltárni." - magyarázta Storchan. "A kripta földalatti temetkezési helyként szolgált, amely feltehetőleg a mártír maradványainak és emléktárgyainak elhelyezésére szolgált. A kriptát kettő párhuzamos lépcsőn keresztül lehetett elérni, az egyik az altemplomba vezetett, a másik vissza az imaterembe. Ez nagy létszámú csoportoknak tette lehetővé, hogy keresztény zarándokútjuk alkalmával meglátogathassák a helyszínt."

Az ásatásokat többnyire tizenévesek végezték, akiket az Izrael Régészeti Hatóság hívott meg, hogy segédkezzenek a történelmi felfedezésben.

Több ezer tárgyat találtak a kutatás során, köztük bizánci üvegablakokat, lámpákat és kereszteléshez használt tárgyakat. A helyi Szentírás Földje Múzeum együttműködött az izraeli hatósággal a projekt megvalósítása során.

"Büszkék vagyunk az Izraeli Régészeti Hatósággal való együttműködésünkre, amely során ezekre a fontos, új leletekre bukkantunk, melyek- minden vallástól és nemzetiségtől függetlenül - látogatók ezrei számára lesz érdekesség, felhívva mindenki figyelmét arra, hogy értékeljék Izrael földjének gazdag kulturális örökségét!" - mondta Amanda Weiss. a múzeum igazgatója.

Az ősi súlykő

Péter csontjai egy ókori templomban

Ábrahám városának felfedezése