A BÉKESSÉG SARUI ÉS A HIT PAJZSA

"Felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével; mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok." (Efézusbeliekhez írt levél 6:15-16)

Jodi férje nem volt keresztény, és az asszony észrevette, hogy az ellenség időnként Sam-et használja fel, hogy támadja őt és Isten szolgálatára való elkötelezettségét. Férjének vádjai értelmetlenek és igazságtalanok voltak, igencsak messze álltak az igazságtól. Jodi elhatározta, hogy a Szentlélek ereje által a békesség evangéliumának saruiban fog járni. Mivel - Jézus szeretetének és kegyelmének üzenete alapján - helyes énképe volt önmagáról, ezért teljesen szükségtelennek tartotta, hogy visszavágjon, amikor férje rosszindulatú kirohanásokat intézett ellene. A nő higgadt maradt, és a békesség sarujában járt, ami végül megtalálta az utat Sam szívéhez is.

Ha az ellenség tüzes nyilai záporoznak Isten gyermekeire, a Szentlélek képessé teszi őket, hogy gyorsan felöltsék a hit pajzsát. A hit azt jelenti, hogy bízunk az Úr Igéjében, és adott helyzetben készek vagyunk megtenni a Lélek erejével mindazt, amit tanácsol. Quin Sherrer és Ruthanne Garlock beszéli el Chris történetét, aki egy működésképtelen családban nőtt fel, és gyerekkorában bántalmazták. Habár keresztény lett, még megtérése után is önpusztító gondolatok kínozták, egészen addig, míg az ima és egy lelkigondozói terápia meg nem szabadította őt ettől a szorongástól.

"Aztán megtanultam - meséli Chris -, hogy az ellenség mindig teszteli a szabadulásunkat. Bár tudtam, hogy a Szentlélek hatalmasan szolgált nekem, időnként mégis visszajöttek az öngyilkossági gondolatok. A hit pajzsát kellett használnom, hogy kivédjem ezeket a tüzes nyilakat. Újra és újra ezt mondtam az ellenségnek: 'Sátán, elutasítalak téged. Én Jézus nevében megszabadultam. Élni fogok, és nem halok meg. Legyőzött ellenség vagy, és megparancsolom, hogy távozz el!' Kitartottam ebben egészen addig, míg ezen a területen már nem tudott többé zavarni. Most teljesen szabad vagyok! Nemrégiben láttam a tévében, hogyan oszlatnak szét erőszakos, vandál tüntetőket. A rendőröknek hatalmas, erős pajzsuk volt, ami testüket védte. A keresztényeknek is hasonló pajzsuk kell, hogy legyen - lelki értelemben. Növeljük és erősítsük hitünk pajzsát azzal, hogy Biblia-szövegeket tanulunk meg kívülről, szentírási prédikációkat hallgatunk, bekapcsolódunk a kis csoportos igetanulmányozásba, és új evangéliumi énekeket sajátítunk el.

Imádság a mai napra
"Uram, add, hogy az üdvösség és biztonság egyetlen lehetséges útjában bízzak!"