SÁTÁN ERŐTLENSÉGE

''Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket.'' (Zsoltárok 34:18)

Sátán tudja, hogy azok, akik Isten bocsánatát és kegyelmét kérik, azt meg is kapják. Ezért eléjük tárja bűntetteiket, hogy elcsüggessze őket. Azok ellen, akik igyekeznek engedelmeskedni Istennek, mindig okot keres a panaszra. Még a legtisztább és a legértékesebb szolgálatukat is megpróbálja tisztességtelennek feltüntetni. Számtalan szövevényes és kegyetlen módon kísérli meg a vesztüket okozni. Az ember egymaga képtelen kivédeni az ellenség vádjait. Bűntől szennyes ruhában, bűnét megvallva áll Isten előtt. De Jézus, a szószólónk, eredményesen a védelmükre kel azoknak, akik bűnbánattal és hittel reábízzák lelkük megtartását. Képviseli ügyüket, és a Golgota csodálatos érveivel legyőzi a vádolót. Az Isten törvénye iránti tökéletes engedelmességével minden hatalmat megszerzett a Mennyen és a Földön. Kéri Atyját, kegyelmezzen meg a bűnös embernek, és béküljön meg vele. Népe vádolóinak ezt mondja: ''Sátán! Dorgáljon meg téged az Úr. A vérem árán vásároltam meg őket. Hát nem tűzből kiragadott üszkös fadarab.''

Azokat pedig, akik hitben reátámaszkodnak, így biztatja: ''Nézd! Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged'' (Zak 3:4). Mindazok, akik magukra öltik Krisztus igaz voltának palástját, előtte fognak állni, mint választottai, hűségesek és igazak. Sátán nem tépheti ki őket a Megváltó kezéből. Krisztus egyetlen olyan embert sem enged át az ellenségnek, aki bűnbánattal és hittel igényli az oltalmát. A szava kötelezi. ''De aki az én oltalmamra bízza magát, béküljön meg velem, béküljön meg velem!'' (Ézsaiás könyve 27:5) A Józsuának adott ígérete mindenkinek szól. ''Ha az én utamon jársz. megengedem neked, hogy az itt állók között járj-kelj'' (Zak 3:7). Az oldalukon angyalok járnak már e világban, végül pedig ott fognak állni az Isten trónját körülvevő angyalok között.