MEGTALÁLT BIBLIAI ÉPÜLETEK

Van olyan Bibliában említett épület, amit sikerült a régészeknek kiásniuk? Igen, elég sok Bibliai építményt sikerült kiásni. Alább megemlítünk néhányat a legérdekesebbek közül.

- A Bábel torony alapja Babilonban, ahol összezavarodtak a nyelvek. (1Mózes 11,1-9)

- A palota Jerikóban, ahol Éhúd meggyilkolta Eglónt, Móáb királyát. (Bírák 3,12-30)

- Sikem keleti kapuja, ahol Gaal és Zebul figyelték, amit Abímelek erői megközelítik a várost. (Bírák 9,34-38)

- Baal-Berít temploma Sikemben, ahol megszerezték az anyagiakat Abímelek királyságának finanszírozásához és ahol Sikem lakói menedéket találtak, amikor Abímelek megtámadta a várost. (Bírák 9,4; 9,46-49)

- A gibeoni tó, ahol Dávid és Ísbóset erői összecsaptak Izrael királyi székéért. (2 Sámuel 2,12-32)

- A hesbóni tavak, amit a Biblia Szulamit szemeihez hasonlít. (ÉnÉn 7,5)

- A királyi palota Samáriában, ahol Izrael királyai éltek. (1 Királyok 20,43; 21,1-2; 22,39 · 2 Királyok 1,2; 15,25)

- Samária tava, ahol halála után megmosták Aháb király harci kocsiját. (1 Királyok 22,29-38)

- Az Ezékiás király által Jeruzsálem alatt ásott vízvezeték, ami akkor is szolgáltatta a vizet, amikor az Asszírok körülzárták a várost. (2 Királyok 20,20 · 2 Krónika 32:30).

- A királyi palota Babilonban, ahol Bélsaccar király a lakomát tartotta, amikor Dániel megfejtette a kézírást a falon. (Dániel 5)

- A királyi palota Súsánban, ahol Eszter a Perzsa király, Ahasvérós felesége volt. (Eszter 1,2 · 2,3;5;9;16)

- A királyi palota kapuja Súsánban, ahol Mordokaj, Eszter rokona, ült. (Eszter 2,19; 2,21; 3,2-3; 4,2; 5,9; 5,13; 6,10; 6,12)

- A tér a királyi palota kapuja előtt Súsánban, ahol Mordokaj találkozott Hatákkal, Ahasvérós háremőrével.
(Eszter 4,6).

- A zsinagóga alapja Kapernaumban, ahol Jézus meggyógyított egy tisztátalan lélektől megszállt embert (Márk 1,21-28), és ahol elmondta az élet kernyeréről szóló prédikációját (János 6,25-59).

- Péter háza Kapernaumban, ahol Jézus meggyógyította Péter anyósát és másokat. (Máté 8,14-16)

- Jákób forrása, ahol Jézus beszélt a samaritánus asszonnyal. (János 4)

- A Betesda nevű medence Jeruzsálemben, ahol Jézus meggyógyított egy beteg embert. (János 5,1-14)

- Siloám-tava Jeruzsálemben, ahol Jézus meggyógyította a vakot (János 9,1-7).

- A törvényszék Korinthusban, ahol Pált törvény elé állították (ApCsel 18,12-17).

- Az efézusi színház, ahol az ötvösök zavargása történt - lásd a képen (ApCsel 19,29).

- Herodes palotája Cézáreában, ahol Pált fogvatartották (ApCsel 23,33-35).

Egyiptomi tömegsír és az exodus

Az 1500 éves izraeli medence

Petra városa