FELTÁRT UTAK AZ APOSTOLOK KORÁBÓL

Újabb felfedezésekről számolhattak be a Galileai-tó északkeleti csücskében kutató izraeli régészek, akik a Jézus tanítványai által használt utakat tártak fel. Betszaidát 1987-ben sikerült azonosítani, azóta több réteg gazdag leletanyaga került napvilágra.

Hivatásos régészek, diákok és önkéntesek végeznek feltárásokat Észak-Izraelben, a Galileai-tenger északkeleti partjaitól két kilométerre. Nicolae Roddy (Creighton Egyetem, Omaha) vezetésével az ókori halászfalu, Betszeida területén folynak az ásatások, Péter apostol, András és Fülöp szülőhelyén. A Biblia szerint ugyanis "Fülöp Betszaidából való volt, András és Péter városából" (Jn 1,44). A Betszaida arám szó, jelentése: halászóhely, halháza.

"Feltártunk egy kövezett utat Jézus tanítványainak korából, amely nyugati irányú volt, s amely a halászház sarkától az egykor lakott részeken át futott délre, a Jordán-folyó völgye felé" – mondta el Roddy.


A feltárt út egyike azon szenzációs felfedezésnek, amelyeket az utóbbi években jelentettek az ókori város területéről. Régóta próbálták beazonosítani a lelőhelyet, s végül beigazolódott, hogy Betszaida a Genezáreti-tó északi sarkától 2 kilométerre keletre fekvő "et-Tell"-lel azonos. 1987-ben kezdték a dombot kutatni a Nebraska Egyetem professzora, Rami Arav vezetésével. A feltárások a korai izraelita királyok idejétől a hellenisztikus és római időkig illetve azon túl találtak bizonyítékokat a terület használatára vonatkozóan.

S bár a lelőhely leginkább a keresztény apostolok szülőhelyeként és Jézus csodáiról (a Megváltó állítólag itt gyógyított meg egy vakot) ismert, ezen a helyen állt háromezer éve a gesurita törzs központja is. A legkorábbi ősi romok közül kiemelkedik egy masszív városkapu maradványa, egy palota és több olyan lelet, amely a III. Tiglath Pileser asszír uralkodó i.e. 732-es inváziójával járó pusztítást tanúsítja. A héber Bibliából ismert Gesúr szoros szövetségben állt az ősi Izraellel Dávid és Salamon idején; előbbi meg fel is kereste a királyságot, mikor elvette a király lányát, Ma'achah-t.

A római időszak eddig feltárt emlékei között megemlíthetjük az I. Heródes Fülöp által építtetett római templom romjait, egy agyagedényekkel megrakott egykori boros pincét, valamint több, a halászat során használt eszközt.

Filiszteus temetőt találtak

A viking "kékfogú" király kincse

Eltűnt városok nyomában