A NEFILIMEK LÉTEZÉSÉNEK BIZONYÍTÉKA?

Régészek 5000 éves sírokra bukkantak Kína területén, amelyek különlegessége, hogy – a csontvázak és a sírgödör méretéből ítélve – minden kétséget kizáróan átlagon felüli magasságú férfiak nyughelyéül szolgált. Ezen leletek tökéletesen alátámasztják mindazt, amit a Biblia a nefilimekre vonatkozóan ír. A nefilimek azon rendkívüli, óriás termetű és képességű lények, akik félig emberi, félig isteni származásúak az elmélet szerint.

"Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születtek. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vettek magoknak feleségeket mind azok közül, kiket megkedvelnek vala. Az óriások voltak a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak." (Mózes I. könyve 6:1–4)

A kutatók folytatták az ásatások feltárását Kelet-Kínában, Jiaojia falujában, melynek során több mint 200 házat, sírt, áldozati gödröt sikerült feltérképezniük. Minden lelet kétséget kizáróan arra utal, hogy átlagon felüli magasságú férfiak éltek a környéken, mely alátámasztja a Bibliában megjelenő óriások létezését, akik a Teremtés könyve szerint Noé korában, az özönvíz előtti időben éltek, valamint nemi kapcsolatba léptek azokkal a nőkkel, akiket megkívántak. Ezen genetikai keveredés eredményei is hatalmasok, gigászok lettek.

"Abban az időben, amikor az istenfiak bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik - sőt még azután is -, óriások éltek a földön. Ők azok a vitézkedők, akik ősidőktől fogva hírnevesek voltak."
(Mózes I. könyve 6:4)

A legújabbi régészeti lelet Kínában, a nefilimek kapcsán.

A Bibliában foglaltak szerint a nefilimek több mint 400 évvel később újra felbukkantak Izrael földjén.

"Sőt láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák,
és ők is úgy néztek ránk."
(Mózes IV. könyve 13:33)

A későbbi zsidó hagyományokban a Bibliában többször említésre kerülő óriásoknak fontos szerepe van. Yosef Berger rabbi sokat tanulmányozta a Szentírás nefilimekre vonatkozó részeit, majd arra a következtetésre jutott, hogy ezen teremtmények egyértelműen léteztek.

"Az Isten által teremtett angyalok egy része a Sátán bukásával együtt kiszorult a mennyből, és a világmindenség egy alacsonyabb szintjére lett száműzve, akik ezt követően hamarosan vágyra gerjedtek a földi nők szépsége láttán." - mondta Yosef Berger.

A viking "kékfogú" király kincse

Agyagtáblán dokumentált fogság

A 2700 éves pecsét