BIZONYÍTÉK BÁBEL TORNYÁRA

Megfejtettek egy 100 évvel ezelőtt talált kőtáblán szereplő képet és írást, amelyek
– mint kiderült – a bábeli toronyra utalnak.

"És mondának: Jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén." (1. Mózes 11:4)

Megfejtettek egy 100 évvel ezelőtt talált kőtáblán szereplő képet és írást, amelyek – mint kiderült – a bábeli toronyra utalnak. Nagy valószínűséggel ez lehet az első ábrázolása a babiloni Bábel toronynak. A tudósok számára a kőtábla bizonyítékul szolgál arra, hogy a Bábel tornya nem csupán egy fikció,

hanem egy valóságos építmény.

A Krisztus előtti 4. században keletkező kőtáblát 100 évvel ezelőtt találták meg, mely később egy magángyűjtő tulajdonába került, így annak alapos tanulmányozására eddig nem került sor. Dr. Andrew George egy kiállításon látta meg a leletet, melyet megvizsgálva megállapította, hogy a kőtábla egyértelmű bizonyíték a bibliai történet valóságára.

Dr. George, a londoni egyetem professzora elsőként a kőtáblán látható zikkuratot, vagyis a lépcsős templomot, más néven toronytemplomot tanulmányozta, valamint a kőtáblán ábrázolt férfialakot. Ezt követően a professzor egy feliratot is felfedezett a leleten, amely lefordítva: "Babilon templom tornya".

A felirat minden kétséget kizáróan megerősíti, hogy a kőtáblán ábrázolt épület a babiloni torony. Ezt támasztja alá a kőtáblán látható férfialak is, aki valószínű, hogy az Újbabiloni birodalom leghíresebb uralkodója, II. Nabukodonozor király. Dr. George megállapítása szerint a kőtáblán lévő képek, írások mind arra utalnak, hogy hogyan épült fel uralkodása idején a bábeli torony.

Ez olvasható még a táblán: "a Felső-tengertől (amely a Földközi-tenger) az Alsó-tengerig (amely a Perzsa-öböl) a messzi földek és távoli országok lakói mind tudják meg, hogy én építettem ezt a tornyot."

"Asszírológusként nem foglalkozom a Bibliával, és nem vagyok vallásos ember, de ebben az esetben nem lehet letagadni, hogy egy egyértelműen bibliai épület létezésére és az ahhoz kapcsolódó bibliai történet valódiságára kaptunk bizonyítékot."

"Miután Darwin kétségbe vonta a hatnapos teremtés történetét, az emberek kételkedni kezdtek a Biblia egyéb részeinek valódiságában és helytállóságában, de mára már egyre több felfedezés bizonyítja a Biblia tökéletes igazságát."

- mondta Dr. George, a régészek egyre több leletet találnak, amelyek a bibliai események hitelességét, megalapozottságát és történelmi hűségét bizonyítják. Dr. George egyre kevésbé lát ellentmondást a tudomány és a Biblia között. A professzor szerint a tudomány és a Bibliában foglaltak közötti szakadék egyre kisebb.

A 400 éves biblia története

A babiloni támadás maradványai

A hebroni barlang felfedezése