DNS-ALAPÚ BIZONYÍTÉK NÓÉ TÖRTÉNETÉRE

Az egyiptomi múmiákkal kapcsolatos legutóbbi kutatás szinte teljes bizonyossággal alátámasztja Nóé utódainak bibliai történetét.

A németországi Tuebingeni Egyetem és a Max Planck Intézet kutatói arra a következtetésre jutottak, hogy a közép-egyiptomi Abusir-el Meleq területén talált múmiák bevizsgált dns-e valójában a Közel-Keleten, anatóliai területen levő újkőkorszaki és bronzkori népek dns-mintájához kapcsolható, a jelenleg feltételezett modern egyiptomi népek helyett.

"Úgy gondoljuk, hogy az ősi egyiptomi dns-minták jelentősen eltérnek a modern egyiptomi mintáktól, és közelebb vannak a közel-keletiekhez" – jegyezte meg az egyik kutató. Az is megállapítást nyert továbbá, hogy a modern egyiptomi minták a szubszaharai afrikai lakosság eredetével hozhatók összefüggésbe. Ez az eredmény minden kétséget kizáróan Nóé leszármazottainak bibliai történetét támasztja alá

a Mózes I. könyvében leírtaknak megfelelően.

A kutatás szinte teljes bizonyossággal alátámasztja Nóé utódainak bibliai történetét.

"Ezektől ágaztak szét az országukba a szigetlakó népek, mindegyik a maga nyelve szerint, nemzetségekre és népekre tagolódva. Hám fia Kús, Mizraim, Pút és Kánaán." (1Móz 10:5-6)

Adam Eliyahu Berkowitz kutató így magyarázta ezen bibliai rész jelentőségét. "A Biblia szerint Mizraim Egyiptomban, míg Kús Afrikában telepedett le, megalapítva ezzel a két különálló és egymástól távol levő nemzetséget és népet, így a Bibliában foglaltak és a dns-minták összevetése alapján mostanra egyértelműen megállapítható, hogy Afrika és Egyiptom eredete azonos."

A dns-elemzés a fentieken túl alátámasztja azt az elméletet is, amely szerint az ókori egyiptomiak Mezopotámián keresztül érkeztek Egyiptomba, meghódították a Nílus völgyét, és megalapították az első egyiptomi dinasztiát. Ez az elmélet összhangban van a Bibliában leírtakkal is, miszerint Egyiptom korai népe az ókori Közel-Keletről származik, amely nemzetség atyja Nóé fia, Hám.

Kánaáni templom romjaira bukkantak

Izraelben felfedezett ókori mozaikok

A 3000 éves szoborfej rejtélye