ÚJ SZÍV

"És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet." (Ezékiel 36:26)Amikor Jézus az új szívről beszél, akkor az elmét, az életet és az emberi lény teljességét érti alatta. A szívbeli változás a világ szeretetétől való elfordulást és a szeretet Krisztusra való irányítását jelenti. Az új szív új elmét, új célokat és indítékokat jelent. Mi a bizonysága egy megújult szívnek? Az életmód megváltozása. Naponként és óránként meg kell halnunk az önzésnek és a büszkeségnek. A kielégülést sóvárgó étvágy és a szenvedélyek eltapossák az ésszerűséget és a lelkiismeretet. Ez annak az ősellenfélnek a könyörtelen ügyködése, aki egyre elszántabb erőfeszítéseket tesz azoknak a láncoknak a megerősítésére, amelyeken fogva tartja áldozatait. Akik egész életükben helytelen szokásoknak hódoltak, nem mindig jönnek rá, hogy változásra lenne szükségük. Rázzuk fel lelkiismeretünket, mert így sokat nyerhetünk! Csakis az Isten kegyelme tudja meggyőzni, megtéríteni és átalakítani a szívet. A szokások rabszolgái egyedül ebből meríthetnek erőt az őket fogva tartó bilincsek letörésére.

A bűnös kívánságait kielégítő embernek feltétlenül be kell látnia, hogy gyökeres erkölcsi megújulásra van szüksége, ha eleget akar tenni az Isteni törvény rendeléseinek. Tisztátalanná tették a lélek templomát, ezért Isten felszólítja őket, hogy ébredjenek fel, és törekedjenek teljes erejükkel visszanyerni Istentől kapott emberségüket, amelyet feláldoztak a bűnös élvezetek oltárán. Üdvözítőnk mindennapi élete során a szelídség és a szépség tündöklő sugarai ragyogtak mindenkire. Puszta jelenlétéből is jó illat áradt! Isten gyermekeiben ugyanez a lelkület nyilvánul meg. Akikben Krisztus lakozik, azokat Isteni légkör veszi körül. Tiszta és fehér öltözetük az Úr kertjének illatát árasztja. Arcuk visszatükrözi az Isten arcáról rájuk sugárzó fényt, bevilágítva a botladozó és megfáradt lábak ösvényét. Akinek helyes fogalma van a tökéletességről, nem mulasztja el, hogy Jézus részvétével és gyöngédségével viseltessen az emberek iránt. A kegyelem hatására meglágyul a szív, megtisztulnak és megnemesednek az érzelmek, és kifinomult mennyei érzékenységet nyerünk a mindenkori helyzethez illő magatartás felismerésére.


Szólj hozzá!