ISBÓSET NEVE CSERÉPTÖREDÉKEKEN

Saul egyik fiának nevét tartalmazó, Dávid király korabeli, 3000 éves feliratot mutattak be Jeruzsálemben a sajtónak az Izraeli Régészeti Hivatal munkatársai.

Jeruzsálemtől nyugatra, az Ela-völgyben, a Hurvat Kijafa nevű lelőhely ásatásain, a bibliai Saarajim város romjait kutatva betűk nyomát hordozó cseréptöredékeket találtak még 2012-ben. A rekonstrukció nyomán kiderült, hogy kiégetése előtt a még nedves agyagba valamikor i. e. 1020 és i. e. 980 között egy centiméter széles, szépen formált kánaánita betűkkel a "Beda fia, Isbál" szöveget vésték.

Ki volt Isbóset zsidó király?
Isbóset (Asbál, Isbál) Saul legkisebb fia volt, Dávid király idején szintén uralkodott egy ideig. Nevének jelentése: "szégyen fia". Azt mondják róla, hogy gyenge jellemű volt, és apja halála után Júda törzsének kivételével uralkodott Izraelben. Névlegesen hiába ő volt az uralkodó azonban, az igazi hatalom Saul tábornoka, Abnér kezében volt. Trónra kerülése után két nyugtalan évvel saját tanácsadói ölték meg, akiket később Dávid király kivégeztetett tettükért.

Befejeződött a helyreállítás
Azóta több száz darabka összeragasztásával sikerült eredeti formájában helyreállítani egy nagy cserépedénnyé a maradványokat a feltárásokat vezető Joszef Garfinkel, a Jeruzsálemi Héber Egyetem régészeti intézetének tanára és Szaár Ganor, az Izraeli Régészet Hivatal (IAA) szakemberének irányításával. A rekonstrukció nyomán kiderült, hogy kiégetése előtt a még nedves agyagba valamikor i. e. 1020 és i. e. 980 között egy centiméter széles, szépen formált kánaánita betűkkel az "Isbál Ben Beda", vagyis "Beda fia, Isbál" szöveget vésték.

Először került elő ilyen korai feliraton a név
Ezzel először került elő ebből a korból az Isbál név, noha ez már a negyedik, a Júdai királyság idejére datált, az utóbbi években a szakemberek által azonosított felirat. A feliratok gyakorlott kezekkel való írásából és gyakoriságából arra következtetnek a régészek, hogy háromezer évvel ezelőtt már széles körben elterjedt Izrael földjén az írásbeliség.

Saul király legkisebb fia
Az Isbál név érdekessége, hogy a Biblia is több helyen említi: Isbóset másik neve az Asbál vagy Isbál volt, aki Dávid király idején szintén uralkodott egy ideig. A Krónikák könyvében Saul király legkisebb fiaként szerepel, aki Sámuel második könyve szerint Dávid riválisa volt. Saul fiát, Isbált saját tanácsadói megölték és lefejezték, és fejét elvitték Dávidnak Hebronba.

A 400 éves biblia története

Bibliai épületek

1500 éves mártír emléktemplom