PÉTER APOSTOL SZÜLŐHÁZÁNAK FELTÁRÁSA

Az elmúlt időszakban, a Galilea területén folytatott ásatások során feltártak egy ókori templom maradványt, amely feltételezhetően Péter apostol és testvérének, András otthonának helyén épült.

Mordechai Aviam, a Kinneret Akadémiai Egyetem professzora arról számolt be, hogy a Galileai-tenger partján, Izrael északi részén, El-Araj területén folyatott ásatás során egy halászfalu, Betsaida maradványaira találtak, ahol Péter és testvére, András született a János evangéliumában található leírás szerint.

Betsaida település romjai között a kutatók egy bizánci templom maradványait is feltárták, amely templomról már a Kr. u. 1. századi római történész, Flavius Josephus is írt.

Aviam hozzátette, hogy az újonnan felfedezett templomról tett megállapítások Willibaldnak, Eichstaett bajor püspökének beszámolójában foglaltakkal is egybevágnak, miszerint a püspök Kr.u. 725 körül, a környéken tett látogatása során megismerhette azt a templomot, amelye Péter és András szülőházának helyén építettek.

Aviam szerint Willibald leírása alapján is megerősítést nyert, hogy Betsaida település Kapernaum és Kursi bibliai városok között feküdt.

Az elmúlt időszakban, a Galilea területén folytatott ásatások során feltártak egy ókori templom maradványt.

"Kapernaum és Kursi között csak egy hely található, ahol ezt a 8. századi a templomot építhették, az ide látogatók leírása alapján és mi most ezt fedeztük fel!",- nyilatkozta a professzor.

"A templomról készített tervek, a bizánci időszakban való keletkezés, mozaik maradványok a padlón, minden fellelhető a leletekben, amelyek egy akkori templomra jellemző volt. A templomnak csak egyharmada került feltárásra, amely méretileg nem túl nagy, de biztos megállapítások tehetők ezek alapján a leletek alapján is." - mondta Aviam.

El-Araj - héberül Beit Habeck néven ismert - nem az egyetlen felfedezésre váró területe Betsaidának. Körülbelül két kilométerre, 1987 óta zajlik ásatás, ahol 9. századi erődítményeket, római kori házakat, halász-felszereléseket, illetve kisebb templom maradványokat is találtak.

Kőbe vésett tízparancsolat amerikában

Jézus utolsó vacsorájának körülményei

A második templom gyönyörű padlója