A 2700 ÉVES PECSÉT

Jeruzsálem nyugati részén régészek újabb egyedülálló és jelentős leletre bukkantak. Egy apró pecsétet találtak, amely bizonyítja, hogy közel 3000 évvel ezelőtt a zsidó nép lakta Jeruzsálemet és közülük kerültek ki a legfőbb tisztség betöltői.

A 2700 éves lelet az Első templom időszakából származik, amely Jeruzsálem kormányzójáé volt, ami a legfontosabb tisztség volt akkoriban a városban.

"A Biblia Jeruzsálem két zsidó származású kormányzójáról is említést tesz, mely most a pecsétnek köszönhetően bizonyítást nyert", - mondta Dr. Shlomit Weksler-Bdolah régész.

Az Izraeli Régészeti Hivatal mérései szerint az apró műtárgy körülbelül fél hüvelyk széles és nyolcad hüvelyk vastag. Kettő, egymással szemben álló alakot ábrázol, és egy ősi héber felirat szerepel rajta. Weksler-Bdolah úgy véli, hogy a pecsét egyfajta címerként, apró ajándékként szolgált, amelyet a város kormányzója adományozott ajándék képpen. "Valószínű, hogy az ásatásunk egyik épülete – ahol a pecsétet is találtuk – a város kormányzója által használt épület lehetett." - mondta Weksler-Bdolah.

"Az ásatás helyén található épületben lelt rengeteg apró pecsét támasztja alá azt a feltételezést, hogy az ókori Jeruzsálem nyugati dombjánál, a Templom-hegytől nyugatra magas rangú, zsidó tisztviselők éltek az Első templom időszakában. "- jegyezte meg.

Nir Barkat, Jeruzsálem polgármestere, és a 2700 éves pecsét.

Tallay Ornan professzor és Benjamin Sass egyetemi professzorok tanulmányozták a leletet. A pecsét két egymással szemben álló férfit ábrázol. A fejeket pontokként ábrázolják, hiányozik a részletes kidolgozás. Az egyik karjuk testük mellett leeresztve, míg másik az ég felé mutatva látható. Mindkettő alak csíkos, térdig érő ruhát visel. Az alakok alatti héber felirat lefordítva: "a város kormányzójához tartozók".

Jeruzsálem kormányzóiról kétszer is említést tesz a Biblia, a Királyok II. könyvében és a Krónikák II. könyvében. A pecsétet nemrégiben átadták Jeruzsálem polgármesterének, Nir Barkatnak, aki biztosította, hogy bárki számára megtekinthető legyen a lelet a polgármesteri hivatalban.

"Nagyon lenyűgöző és csodálatos a kezünkben tartani valamit, ami még az Első templom időszakából való",
- mondta Barkat.

"Ez azt mutatja, hogy már 2700 évvel ezelőtt is Jeruzsálem erős és központi város volt. Jeruzsálem a világ egyik legősibb városa, amelyet több mint 3000 éve lakja a zsidó nép."- nyilatkozta a polgármester. "Hálásak vagyunk, hogy egy ilyen gyönyörű múlttal rendelkező városban élünk, és kötelességünk megőrizni azt az eljövendő generációk számára is."- tette hozzá.

A Jézus feleségét említő papírusz

Dns-alapú bizonyíték Nóé történetére

A 3000 éves szoborfej rejtélye