ZSINAGÓGA GALILEA PEREMÉN

Egy különleges zsinagóga került feltárásra Galileában,
mely megerősítést ad az Újszövetség egyes történéseire.

Ez az első olyan feltárt zsinagóga, mely Galilea külső peremén helyezkedett el, és mely megerősíti azt a történetet az Újszövetségből, ami arról beszél, amikor Jézus prédikált Galiea kisebb településeinek zsinagógáiban.

"Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget." (Máté 9:35)

Tel Rechesh alatt, a Nahal Tavor Természeti Rezervátum szivében, Galilea déli részén, egy régészeti ásatások során bukkantak rá egy fennmaradt szokatlan szerkezetre, ami a Második Templom idején zsinagógaként mükődött. A zsinagóga egyike azon nyolcnak Izraelben, melyek építési ideje a második templom építésének közelébe tehetőek, mondta Dr. Motti Aviam, az ásatás vezetője, a Kinnereti Intézetből.

Krisztus után, az első században egy nagyobb gazdálkodási terület épült ezen a helyen. Egy domb alatt jól feltárhatóak voltak a különböző régészeti rétegek. A gazdasági épületek között volt egy nagyobb helyiség, 8x9 méteres területtel. A szoba falainak vonalában mészkőből ügyesen kifaragott padok voltak. Az északi fal mentén a régészek két nagyobb bazalt követ találtak az ásatások során, melyek valószínűleg egy szertártási oltár részeit képezhették valamikor; ugyanis 1500 évvel korábban a kánaániták temploma ugyanitt állt.

Aj város létezésének bizonyítéka

Az apostolok ősi temploma

A viking "kékfogú" király kincse