A 3000 ÉVES SZOBORFEJ REJTÉLYE

Nemrégiben tártak fel egy bibliai királyt ábrázoló régészeti leletet, azonban egyelőre még nem tisztázott, hogy melyik királyról készülhetett a szobor.

"De utolérték és körülzárták Ábél-Bét-Maakában, és sáncot emeltek a város ellen, a bástyával szemben. Az egész nép, amely Jóábbal volt, rombolta a várfalat, hogy ledöntse." (II. Sámuel 20:15)

Az ékszerekkel díszített, az ókori Egyiptomban és a Közel-Keleten kedvelt üvegszerű anyagból készített szoborfejet nemrégiben mutatták be a Jeruzsálemi Nemzeti Múzeumban, melyet 2017 júliusában fedeztek fel egy evangélikus keresztény egyetem kutatói Észak-Izraelben, közvetlenül Izrael határában, Libanon közelében, Metula városában, amely a Bibliában is említésre kerül.

Benhadad hallgatott Ászá királyra, és hadserege vezéreit Izráel városai ellen küldte. Leverte Ijjónt, Dánt, Ábél-Bét-Maakát és egész Kinnerótot, Naftáli egész földjével együtt. (I.Királyok 15:20)

Az 5,58 cm x 5,18 cm méretű fej a feltételezések szerint egy 20-25 cm nagyságú szobortestről törött le. A szoborfej egy hosszú, fekete göndör hajú, szakállas embert ábrázol, aki sárga és fekete festett fejpántot visel. Mandula alakú szeme és annak körvonala feketére van sminkelve. Elegáns stílusa azt mutatja, hogy a férfi kiváló személyiség, valószínűleg király lehetett.

"A fej kicsi és látszólag jelentéktelen megjelenése ellenére egyedülálló, amely lehetőséget nyújt számunkra, hogy egy múltbeli híres ember szemébe nézzünk." - mondta Robert Mullins, a kutatást vezető régész. Mullins becslése szerint a szoborfej az ie. IX. században készült.

A fej kicsi és látszólag jelentéktelen megjelenése ellenére egyedülálló.

"Tekintettel arra, hogy a fejet egy olyan városban találtuk, amely három különböző ősi birodalom határán állt, így nem tudni egyelőre biztosan, hogy a Bibliából ismert izraeli Ahab királyt, Aram-Damaszkusz királyt, vagy a tirusi Ethbaal királyt ábrázolja.

Ahab király volt a hírhedt Jezábel férje, aki imádta a pogány isteneket. Aháb, Omri fia azt tette, amit rossznak lát az ÚR, még inkább, mint valamennyi elődje. (I. Királyok könyve 16:30) Ethbaal király Jezábel apja. Nemcsak folytatta Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeit, hanem feleségül vette Jezábelt, a szidóniak királyának, Etbaalnak a leányát, és a Baalt kezdte tisztelni és imádni. (I. Királyok könyve 16:30) Hazael király Illés felkentje lett, hogy király legyen Damaszkusz fölött.

"Ekkor azt mondta neki az ÚR: Menj, kelj ismét útra a pusztán át, Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kend fel Hazáélt Arám királyává." (I. Királyok könyve 19:15)

Eszter és mordekaj sírjai még ma is állnak

Feltárt utak az apostolok korából

Megtalálták a házat, ahol Jézus felnőtt