A VEZETŐK GONDOSKODÓ SZERETETE

"Kik mikor lementek, könyörögtek érettük, hogy vegyenek Szentlelket." (Apostolok cselekedetei 8:15)Izrael fővárosa, Jeruzsálem hamarosan úgy nézett ki, akár egy keresztény gettó, hiszen új hívők ezrei csoportosultak a különböző helyszínek és emberek körül az új vallás központjában. Saul azonban gondoskodott arról, hogy a helyzet megváltozzon. Nem csak azzal, hogy örömmel adta beleegyezését István kivégzéséhez, de behatolt minden házi gyülekezetbe, amit csak fel tudott deríteni, és erőszakkal letartóztatott minden keresztényt, akit el bírt fogni. Az ellenség legnagyobb megdöbbenésére azonban Isten - mint ahogy tőle az természetes - jót hozott ki a rosszból, hiszen a szétszóratásba kényszerült hívők a tragédiát missziós sikerré változtatták! A Szentlélek hatalma által "elmentek, és hirdették az Igét" (Apostolok cselekedetei 8:4). Szamária területére Filep diakónus vitte el először a kereszténység üzenetét. Jézus már korábban hintett itt magokat, és most, hogy követe jelek és csodák ragyogó sorával szolgált, nagy tömegek győződtek meg "az Isten országáról és Jézus Krisztus nevéről" (8:6, 12; új protestáns fordítás). A keserű üldözés édes gyümölcsöket termett.

Ugyanakkor a jeruzsálemi központban aggódtak, hogy a szamáriai keresztények bizonyára nem részesültek a Szentléleknek abban a tapasztalatában, amit az ottani hívek már pünkösd óta élveztek. Azonnal megbízták Pétert és Jánost, hogy tegyék meg a kétnapos, 64 kilométer hosszú távot, és imádkozzanak a Lélek hatalmas kitöltetéséért az új megtértek között. A Szentlélek olyan különleges barát és dinamikus erő volt az apostolok életében, így igazán szívükön viselték, hogy egyetlen keresztény életéből se hiányozzék ez az áldás. Mi történne, ha a Lélekkel teljes vezetők egyénileg is megbizonyosodnának arról: minden újonnan megkeresztelt személy teljesen tudatában van-e annak, hogy ő Krisztus testének Szentlélekkel telt tagjává vált? Az erő, ami azáltal szabadulna fel, hogy összekapcsolódunk a Lélekkel és az igazsággal, ámulatra késztetné a világot, és képessé tenne bennünket, újjászületett keresztényeket arra, hogy részesei legyünk a valódi jeleknek és csodáknak, amelyek Jézus második eljövetele előtt fognak történni!

Imádság a mai napra
"Kérlek, Uram, tölts be engem a mai napra is azzal az erővel és szeretettel, amely abból a bizonyosságból ered, hogy teljesen a bennem lakozó Szentlélek uralma alatt vagyok!"