ÉZSAIÁS ALÁÍRÁSA?

Körülbelül két évvel ezelőtt meséltem egy rendkívüli régészeti leletről. A régészek "Jeruzsálem óvárosát körülvevő fal déli részének lábánál" ásatásokat végeztek, amikor találtak egy ősi hulladéktárolót, amely Krisztus előtti nyolcadik századi lehetett.A hulladékgyűjtőben találtak 33 agyagnyomot vagy pecsétet, másnéven bullákat. Ezek közül az egyiken az szerepelt, hogy "Áház, Júda király fiának, Ezékiásnak tulajdona."

Ez lenne az az Ezékiás, akiről olyan sokat beszél a Biblia. Nos, akik ismerik Ezékiás történetét, tudják, hogy egy ember nagy szerepet játszott uralkodásában: Ézsaiás próféta. Ézsaiás volt, aki megnyugtatta a királyt, hogy Júda nem fog elesni az asszírok elleni harcban, még ha az az asszír hadsereg leverte a tíz száműzött északi törzset is.

És Ézsaiás volt, aki azt mondta Ezékiásnak, hogy nem fog meghalni és bizonyítékként, azt mondta a királynak, hogy Áház király napórája tíz fokkal fordul vissza. (Ézsaiás 38:7) Az életükben megadatott szoros kapcsolat Ezékiás és Ézsaiás között, magyarázatot ad arra, hogy nem meglepő módon a régészeti leletben is összekapcsolhatóak.

A Biblical Archeology Review legfrissebb száma tartalmaz egy részt Eilat Mazar felfedezéseiből, a Héber Egyetemről. Mazar felügyelte az ásatásokat, amelyekben Ezékiás pecsétjét találták meg a harminchárom helyreállított bulla között.

Az egyéb agyagzárak között szerepel egy "Yesha" felirat. Azok számára, akik nem tanultak héber nyelvet elmondom, hogy ez a név: "YHWH - azt jelenti üdvösség." Angolul ez 'Isaiah', vagyis 'Ézsaiásnak' tekinthető.

A hulladékgyűjtőben találtak 33 agyagnyomot vagy pecsétet, másnéven bullákat.

Hallottátok, Ézsaiás. Nyilván a kérdés pedig az, hogy ezek a pecsétek valóban Ézsaiáshoz tartoztak-e?

Mazar úgy gondolja, hogy meglehet. A legnagyobb oka az, hogy a "Yesha" yah [u]" név alatt a héber betűk "nvy"- ként vannak megadva. Na most ennek az alsó sornak egy része hiányzik, így Mazar nem lehet 100%-ig biztos benne, de az "n-v-y" betűk a héber "nabi" szó első betűi, ami pedig azt jelenti: "próféta".

Ennek ellenére technikai okokból arra gondolt, hogy a szó valójában nabi. De leginkább úgy véli, hogy a tényleges felirat mellett, a megtalálás helyszíne a legerősebb bizonyíték arra, hogy azt következtessük, amit a magazin is megfogalmazott,

"Ézsaiás aláírása".

Azt írja, hogy "Találni egy Ézsaiás prófétától származó pecsétet Ezékiás király mellett, nem lehet váratlan dolog." Rámutat arra is, hogy 2008-ban, két vezető, Gedaljá és Sefatjá pecsétjeit, akiket a Jeremiás 38 említ, csak egymástól néhány láb távolságra találták meg." Így "ez nem az első alkalom, hogy két bibliai személy pecsét lenyomatát, amelyeket a Biblia ugyanazon versében említettek, régészeti környezetben találtak meg."

Azt a következtetést vonja le Mazar, hogy "az Ézsaiás és Ezékiás király közötti szoros kapcsolat, amint azt a Biblia írja, és az a tény, hogy a bulla az Ezékiás neve mellett található, úgy tűnik, hogy nyitva hagyja annak lehetőségét, hogy … ez valóban Ezékiás király tanácsadójának, Ézsaiásnak a pecsét lenyomata lehet.

Tudjátok, hogy melyik lehetőség nem nyitott? Bizonyítékot találni arra, hogy a görög-római mitológia Heraklésze, vagy hogy az indiai epikus hősök valaha léteztek – legalábbis nem olyanok, amik hasonlítanak a klasszikus szövegekre.

Azonban a bibliai történetek, melyekbe soha nem fáradok bele, ezek emlékeztessenek rá titeket, egy olyan világban állnak szilárdan, amelyben mi is élünk; egy olyan Istennek a történetét mondják el, aki a rögzített emberi történelemben cselekszik és végül be is avatkozik.

Így a tevékenység nyomai, még ősi hulladékként sem lehetnek váratlanok.


EZEKET OLVASTAD MÁR?

Sámson történetét igazoló lelet

Megtalálták a házat, ahol Jézus felnőtt

Jézus utolsó vacsorájának körülményei


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!