MEGTALÁLTÁK A HÁZAT, AHOL JÉZUS FELNŐTT

Úgy vélik megtalálták a házat, ahol Mária és József Jézusról gyermekkorában gondoskodott, ahol Krisztus felnőtt. Dr. Ken Dark, brit régész úgy nyilatkozott, hogy egy szerény lakhely volt ez Názáretben, Izrael északi részén.

Dark beszámolt arról, hogy először az 1880-as években, a Názáreti Nővérek konventjének apácái végeztek feltárást a ház maradványain. Mindezek ellenére azonban csak 2006-ra fejlődött annyit a tudomány, hogy folytatni tudják a kutatásokat annak érdekében, hogy megbizonyosodjanak:

a szerény hajlék az Isten fiának otthona lehetett.

Ami Darkot meggyőzte arról, hogy a belső udvarral rendelkező ház valóban Jézus otthona lehetett. Az épület fennmaradó részének megőrzésére tett számos komoly erőfeszítés volt, ugyanis a maradványok védelme érdekében a Bizánci Birodalom idején templomot építettek a lakhely felett, melyet a keresztes hódítások idején újraépítettek.

A brit Reading Egyetem régészprofesszora arra a következtetésre jutott, hogy egyszerűen nincs semmilyen érv, tény vagy bizonyíték, amely cáfolni tudná, hogy a ház Jézus gyermekkori otthona volt.

A régészeti bizonyítékok mellett Dark kiemelt egy Krisztus után 670-ből származó írást, amely az írországi Adomnan kolostor apátja által szervezett názáreti zarándoklatról számolt be Jézus házához. Arculf frank püspök így emlékezett meg az írásban a názáreti templomról:

"amelyben ott volt a ház, ahol az Urat táplálták, amikor még gyermekcipőben járt."

Ószövetségi történetek mozaikon

Egyiptomi szkarabeuszt fedeztek fel Siló-nál

Az ősi súlykő