AZ 5000 EMBER MEGVENDÉGELÉSÉNEK HELYSZÍNE

Az izraeli régészek szokatlanul jó állapotban lévő mozaikdarabot fedeztek fel egy korai keresztény templom padlózatán, amely Jézus 5000 ember megvendégelésének csodatételét ábrázolja.A Haifai Egyetem kutatói a mozaikot az úgynevezett "Leégett templom" helyszínén, a Hippos-Sussita ókori városban zajló kutatási projekt keretében végzett ásatások során találták. A régészek szerint a 6. században épült templom valószínűleg leégett a 7. században a saszániai hódítás során. A tűz valójában hozzájárult a padló megmaradásához, mivel amikor a tető leégett, majd beomlott, a hamuréteg lefedte a mozaikpadlót, megvédve azt az idő múlása okozta sérülésektől.

Amikor a régészek áttörték a megkövesedett hamuréteget, színes mozaikot találtak, amely kenyerekkel és hallal teli kosarakat ábrázol. Ez Jézus egyik csodatétele, amelyről azt gondolják, hogy a Galileai-tenger közelében történt.

"A mozaikon lévő kenyerek és halak ábrázolása természetesen eltérő minden leleten, de nem szabad figyelmen kívül hagyni a hasonlóságot az Újszövetségben szereplő leírással: például az a tény, hogy az Újszövetség öt kenyeret és két halat említ, mint ahogy az a mozaikon is látható."- mondta Dr. Michael Eisenberg, a Hippos városában tevékenykedő régészeti csoport vezetője, az Izraeli Haifa Egyetem Régészeti Intézetének képviselője.

Ezt a templomot körülbelül egy évtizeddel ezelőtt már részben feltárták, most azonban Dr. Eisenberg és kollégája, Jessica Rentz, valamint csapatuk visszatért, hogy tovább vizsgálja a maradványokat. A kenyerekkel és halakkal teli kosarakkal díszített mozaik felfedezése megdöntheti az általános vélekedést, miszerint Jézus csodája a Galileai-tenger észak-nyugati részén fekvő Tabghában, a csodatétel után elnevezett "Megsokszorosítás Templomában" történt volna. Egyes szakértők elmélete szerint a csodatétel helyszíne az ásatás jelenlegi helye, Hippos-Sussita ókori városa lehetett.

A mozaikot a Hippos-Sussita ókori városban zajló kutatási projekt keretében végzett ásatások során találták.

"Manapság inkább a Galilea-tenger északnyugati részén fekvő Tabgha városában található 'Megsokszorosítás templomát' tekintjük a csodatétel helyszínének, de az Újszövetség gondos elolvasása után nyilvánvaló, hogy valószínűleg az északra, Hippos városa lehetett az eredeti helyszín."- magyarázta Eisenberg.

"A szentírás szerint Jézus a csoda után átkelt a Galilea-tengeren északnyugati irányba haladva, Tabgha területe felé, így a csodának azon a helyen kellett történnie, ahol az átkelést megkezdte, nem pedig ahova érkezett. Ezen túlmenően a Megsokszorosítás templomának mozaikján kettő hal és egy kosár található, mindössze négy kenyérrel, míg az Újszövetség minden helyen öt kenyeret említ, ahogyan azt a hipposi mozaikon is láthatjuk. Ezen túlmenően a Leégett templom mozaikján 12 kosár látható, melyhez kapcsolódóan az Újszövetség leírja, hogy a tanítványoknál a csodatételt követően 12 kosár kenyér és a hal maradt."

Eisenberg azonban mégsem tartja minden kétséget kizáróan bizonyítottnak egyelőre, hogy a csoda a Hippos városában, a Leégett templom közelében történt. Rámutat az alapvető különbségekre az újonnan felfedezett mozaik és az Újszövetségben foglaltak között. Például néhány mozaikkosár gyümölccsel van tele és nem csak kenyérrel. Más helyeken három halat együttesen ábrázolnak, a Szentírás szerinti kettő helyett.

"Befejezzük a mozaik fennmaradó húsz százalékának feltárását és tisztítását, és gondosan megvizsgálunk minden feltételezést. A hal számos további szimbolikus jelentéssel bír a keresztény világban, így értelmezésükkor óvatosság szükséges!"- mondta Esiberg.

Forrás: cbn.com

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Pilátus gyűrűje

A 3500 éves kánaáni lépcső

Bizonyíték Nábót szőlőmezejére


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!