A GECSEMÁNÉ-KERT OLAJFÁI

Szakemberek szerint a Jeruzsálemhez közeli Olajfák hegyén álló Gecsemáné-kert fái egy Krisztus korabeli közös őstől származnak. A szakemberek még 2009-ben kezdtek nyolc olajfa tanulmányozásába. A vizsgálatban számos olasz kutató és professzor, köztük a mediterrán régió olajfáinak történelmében szakértőnek számító Giovanni Gianfrate is részt vett.

Az eredmények tanúsága szerint a nyolcból három olajfa gyökereinek egy része a 12. század közepéig, bizonyos hányaduk pedig még messzebb nyúlik vissza. A kertet 1150 és 1170 között a keresztesek átalakították. A vizsgálatok szerint mind a nyolc fa hasonló genetikai profillal rendelkezik, amelyből a kutatók azt a következtetést vonták le, hogy mindegyik növény egyetlen közös ősre vezethető vissza.

A krisztusi korból való anyanövény dugványait a 12. században ültették el - ismertették eredményeiket a kutatók a Vatikánban tartott sajtótájékoztatón. A tanulmány a ferences rendi misszionáriusok alkotta Custodia Terrae Sanctae nevű csoport megrendelésére készült, amelynek tagjai a Krisztushoz kötődő szentföldi műemlékek megőrzésével és tanulmányozásával foglalkoznak.

Tudományos lelet az özönvíz igazolására

Az 5000 ember megvendégelésének helyszíne

Ézsaiás aláírása?