MENNYI IDŐ ALATT TEREMTETT ISTEN?

"Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. Legyenek ezek a világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel: negyedik nap." (1Móz 1,14-19)Mózes első könyve szerint a Nap, a Hold és a csillagok a teremtés hetének negyedik napján lettek teremtve. Néhányan megkísérelték már elnyújtani a teremtés napjait óriási időszakokra, hogy összeegyeztessék a Bibliát a világi tudománnyal. A probléma azonban nem a Bibliával van, hanem a mi kísérleteinkkel, amelyek során megpróbáljuk érthetővé tenni a teremtés hetét, amit pedig nem lehet véges elmével felfogni. Isten teremtésének sok olyan részlete van, amit nem lehet összeegyeztetni a tudomány pillanatnyi álláspontjával.

Csak néhány a megválaszolatlan kérdések közül:
- Hogyan létezhettek növények a harmadik napon, a nap megteremtése előtt (1Móz 1,11-13)?
- A "világosság" a nap előtt volt (1Móz 1,3). Milyen fényforrásokkal jelezte Isten az első három napot?
- Ha egyszer a tengerek is a nap előtt teremtettek (1Móz 1,9-10), miért nem fagytak meg rögtön? Miért nem estek a "boltozat felett való vizek" hó formájában a földre (1Móz 1,7)?
- Vajon a föld eredetileg egyenes pályán mozgott, vagy keringett a még nem létező nap helye körül?

Egy egész könyvet megtölthetnénk a Teremtéssel kapcsolatos kérdésekkel, de minden válasz csak találgatás - és valószínűleg helytelen találgatás - lehetne.

A teremtés hete természetfeletti volt, épp ezért számunkra érthetetlen. Istennek meg volt az oka a teremtés sorrendjére, mi pedig nem vagyunk abban a helyzetben, hogy megkérdőjelezzük vagy a megjavításra javaslatokat tegyünk. Hiszem, hogy a teremtés napjai valóban 24 órásak voltak. A tudósok szerint is ezt akarja mondani a szöveg.

A hét darab, 24 órás napból álló hét - amit olyan jól ismerünk - a teremtés óta létezik. Isten 6 mikroszekundum vagy 6 millió év alatt is megteremthetett volna mindent, de mégis a napokat adta mintául az emberiségnek.

"Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját."
(2Mózes 20,11)

A teremtés napjai Isten tökéletes dicsőségét és bölcsességét is mutatják:

"Nem kiált-e a bölcsesség? Ott voltam, amikor megszilárdította az eget én már mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam minden nap, színe előtt játszadozva mindenkor."
(Példabeszédek 8:1,27,30)


Ezeket is ajánljuk


# Bibliai idők # Archívum

Isaac Newton és Salamon temploma

Mit mond a Biblia a dinoszauruszokról?

A frigyláda titka