ÖZÖNVÍZ LEGENDÁK

A gigantikus özönvíz vagy vizözön (diluvium), bibliai történet, mely szerint Isten az emberiség bűnei miatt az egész földet vizzel elborította; az általános pusztulásból csak egyedül Noé menekül meg családjával.Az özönvíz a leggyakoribb a legendák között. Gyakorlatilag minden ókori kultúrában létezik történet egy nagy áradásról, amelyet csak néhány ember élt túl egy nagy bárkában. Ezt nem mondhatjuk el a többi katasztrófáról, mint a földrengések, tüzek, vulkanikus kitörések, betegségek, éhinségek vagy szárazságok. Több mint 230 legenda tartalmazza ugyanazokat az elemeket, sugalmazva, hogy a történelmi forrásuk egy és ugyanaz, ami a múltban mély benyomást tett a katasztrófa túlélőire.

"Régóta ismernek legendákat egy nagy áradásról, amiben szinte minden ember elpusztult, majd a maradék elvándorolt a világ különböző tájaira." (James George Frazer)

". sok leírás található erről a jelentős eseményről (a Teremtés könyvében lévő Özönvízről). Egyesek a görög történészektől származnak, mások a babiloni feljegyzésekből, megint mások ékírásos táblákról, különböző népek mitológiájából vagy tradiciójából. Így kimondhatjuk, hogy sem az ókorban, sem a modern korban nem történt olyan esemény, amire több bizonyíték vagy feljegyzés lenne, mint az Özönvíz eseménye, amit a Szentírás ilyen szépen és röviden feljegyzett.

Van egy esemény, ami úgy tűnik hasonló még a legtávolabbi országok között is - Ausztráliában, Indiában, Kínába, Skandináviában és Amerika különböző pontjain." (Byron C. Nelson)

Igaz, sokan úgy tekintik a történetet, mint amit elismételnek ezeken a távoli tájakon, hogy azok csak helyi áradásokról szólnak vagy egy civilizált néppel való találkozásból származnak, amely történelmi országokból hozta azt, ámde a történetek hasonlósága még ezt a magyarázatot is elégtelenné teszi. (Stephen D. Peet)


Ezeket is ajánljuk


# Bibliai idők # Archívum

Népirtás vagy istenítélet az ószövetségben?

Az özönvíz előtti világ

Mikor születhetett Jézus?