LÁZÁR FELTÁMASZTÁSA ORVOSI SZEMMEL

Jézus legkülönlegesebb csodája orvosi szemmel."Lázár jöjj ki!"– Jézus alig hároméves izraeli turnéjának csúcspontját jelentette ez a egyszerű és tömör felszólítás, amit egy négynapos hullához intézett egy apró júdeai faluban, Betániában. Az ezt követő drámai jelenet olyan mértékű sokkot okozott a zsidó társadalomban, hogy a kor vezető politikai testülete azonnali hatállyal elrendelte mind Jézus, mind pedig a csoda bizonyítékának, Lázárnak az eltüntetését (János 11, 46–53). De miben is különbözött ez a csoda a korábbi két, evangéliumokban rögzített esettől, a naini ifjú és a zsinagógafő lányának a feltámasztásától?

A legnyilvánvalóbb ok az idő
Ugyanis amíg ezek a csodák a halál beállta után legfeljebb néhány órával történtek (a zsidó kultúrában ugyanis még a halál napján eltemetik a holttestet), addig Lázár már négy teljes napja feküdt a sírban, ami során maradandó és visszafordíthatatlan biológiai folyamatok játszódtak le a testében. Ezek helyreállítása éppúgy szükségszerű volt, mint az, hogy az életfunkciók újra működésbe lépjenek. A TechInsider összeállítása alapján ebben a posztban megpróbáljuk rekonstruálni, milyen állapotban is volt Lázár, amikor Jézus kiáltása átszűrődött a sírbolt falán.

János evangéliuma alapján Lázár halála pészah (húsvét) előtt tíz nappal következett be, egy vélhetően gyors lefolyású fertőzés következtében. Ezt onnan tudhatjuk, hogy a betegség és a halál híre között alig néhány nap telt el. A kor világnézete az ilyen hirtelen elhalálozást rendszerint egy eltitkolt bűn miatti isteni ítéletnek tekintette, ami a család számára a veszteségen túl mentális terhet is jelentett. Önmagában a tény, hogy Jézus nem reagált elsőre, amikor a betegség hírét meghallotta, a környezet számára igazolni látszott, hogy Lázár halála isteni büntetés volt.

A legnyilvánvalóbb akadály Jézus előtt a négynapos hulla állapota volt. Ugyanis az emberi test, így Lázár is drámai gyorsasággal rothadásnak indul a halálát követően, ami ugyancsak köztudott volt a rokonság és az ismerősök között.

A mai tudományos megfigyelés alapján ez a bomlási folyamat a következőképpen zajlott:

Első-második nap
1. Lázár szíve leáll, így halottnak nyilvánítják.
2. Öt-tíz perccel később Lázár idegsejtjei oxigén hiányában elhalnak és az agya bomlásnak indul.
3. Lázár izmai megmerevednek és befeszülnek, ahogy a kálcium elkezd kiválni belőlük.
4. Lázár hőmérséklete óránként két fokot esik, míg végül teljesen kihűl.
5. A sejtjei a nap végére mind elhalnak és elkezdenek alkotóelemeikre széthullani. A vér sárgásra színeződik és alvadt, kocsonyás állapotúvá válik, miközben a baktériumok az immunrendszer hiánya miatt az egész holttestben elszaporodnak.
6. A bőr elkezd kiszáradni és összehúzódik, ami miatt Lázár haja és körmei látszólag nőni kezdenek. A véráramlás megszűnése miatt az összesűrűsödött vér a gravitáció hatására sötét foltokat hoz létre a bőrfelületen.

Második-harmadik nap
1. Lázár teste zöldes színt vesz föl, amikor a nagyobb szervek elkezdik saját magukat felemészteni az enzimek és baktériumok hatására. A harmadik napra az összes szerv darabokra esik szét, vagy pedig elrohad.
2. Megjelennek a férgek és a pondrók, amik egy nap alatt a testtömeg ötödét is képesek fölfalni. Lázár testsúlya közel negyedével csökken.
3. A bőr elkezd egyre sötétebbé válni és vékonyodni, miközben több helyütt felszakad.

Negyedik nap
Putreszcin és cadevarin vegyületek szabadulnak fel nagy tömegben a rothadó testben, amik ammónium vegyületek révén rettenetes bűzt hoznak létre a sírboltban. Ezt valahol a vizelet és a romlott hús szagának keverékével lehetne visszaadni. Mária erre utal, amikor közli Jézussal, hogyha elgördítik a követ, akkor orrfacsaró bűz fog kijönni a sírból.

Összegezve
Amikor a sírt feltárták, a lepedő alatt egy olyan ember feküdt, akinek az összes szerve már elrohadt, testének közel negyedét a baktériumok és a férgek megették, a vére megalvadt és kibírhatatlan bűzt árasztott Jézus és az őt körülvevő tömeg felé. Ilyen körülmények között hangzott el az az ima, ami után nyilvánvalóvá vált, hogy a galileai ács nem egy csodarabbi, hanem maga a Messiás:

"Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem; csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondá, fennszóval kiálta: Lázár, jőjj ki!" (János 11,41–43).

Ma már elképzelni sem tudjuk azt, hogy a fenti állapotban leírt testből miként lett Lázár újra tökéletesen helyreállítva, ugyanakkor az evangélium leírása szerint a tanúk beszámolói olyan gyorsan terjedtek szét Júdeában, hogy néhány napon belül az egész tartományból sereglettek Betániába az egykori négynapos hulla megtekintésére.

Jézus diadalmas bevonulása Jeruzsálembe közvetlenül ennek a csodának köszönhető, ahogy hamarosan bekövetkező halála is. Bár az Ő testében a kereszthalált követően az Újszövetség szerint nem játszódott le bomlási folyamat, Lázár föltámasztása mégis előre jelezte a húsvét drámai eseménysorát és bizonyította, hogy

Isten képes akár négynapos, akár hatezer éves hullák tökéletes helyreállítására és megelevenítésére is.


EZEKET OLVASTAD MÁR?

Ki volt az igazi mária magdolna?

Elfért minden állat a bárkában?

Bor és Biblia


Szólj hozzá!