CSAK JÉZUS NEVÉBEN

"Mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére"
(Apostolok cselekedetei 8:16)Pünkösd napján Péter apostol arra szólította fel hallgatóit, hogy keresztelkedjenek meg Jézus nevére, bűneik bocsánatára és a Szentlélek ajándékának kezdeti elfogadására (Apostolok cselekedetei 2:38). Ez azonban nem volt egyenértékű a Léleknek azzal a hatalmas erejű kitöltetésével, amit Péter és János akart elhozni a vízzel már korábban megkeresztelt szamaritánusoknak. Később, amikor Péter bizonyságot tett Kornélius háza népének, az újonnan megtértek hamarabb elfogadták a Szentlélek keresztségét (1.1:16), mint hogy víz által megkeresztelkedtek volna Jézus nevére (10:44-48). Pál befogadta a Szentlelket, és megkeresztelkedett víz által is, miután bizonyságot tett az Üdvözítő nevéről (9:17; 22:16). Amikor Pál szolgált az efézusi tanítványoknak, ők megkeresztelkedtek Jézus nevében, majd egy különleges ima után megkapták a Szentlélek kitöltetését (19:5-6).

Lehetséges, hogy az Apostolok cselekedetei 8. fejezetében említett szamaritánusokhoz hasonlóan te is csak Krisztus nevében keresztelkedtél meg. Én tizenéves koromban több éven át ebben az állapotban voltam. Megtértem ugyan, és lényem a Szentlélek lakhelye lett, ám nem ismertem fel az Ő hatalmas erejének teljességét. Ha te is ilyen helyzetben vagy, akkor kérd meg néhány Szentlélekkel telt barátodat és gyülekezeted vezetőit, hogy jöjjetek össze Isten imádására, az Ige tanulmányozására és imára. Együttesen kérjétek az Urat, hogy töltse ki rád Lelkét oly módon, ahogy Ő szeretné kijelenteni magát neked. Ha hittel teszed meg ezt a lépést, és hiszed, hogy betöltött téged, akkor olyan bizonyossággal fogod dicsőíteni Őt, ahogyan még soha életedben!

Imádság a mai napra
"Drága Istenem, segíts, hogy ne elégedjek meg kevesebbel ma, mint azzal a teljességgel, amit Te akarsz nyújtani nekem!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!