ZSIDÓ SZÁRMAZÁSÚ VOLT-E JÉZUS?

A fenti kérdés megválaszolásához mindössze egy hiteles forrásra, a tények számbavételére és őszinteségre lesz szükségünk.Jézus életének legrészletesebb, legmegbízhatóbb forrása az Újszövetség, amely eddig az ókor egyik legmegbízhatóbb tudósításnak minősül. Nézzük a tényeket!

1. Jézust a családfájában Ábrahám és Dávid király leszármazottjának tüntetik fel. (Máté 1:1-17)

2. Jézus édesanyja, Mária rokonságban állt Keresztelő János édesanyjával, Erzsébettel. (Lukács 1:36)
Erzsébet zsidó asszony volt, Júdában lakott és egy Zakariás nevű pap felesége volt.

3. Mária betartotta a zsidó szokásokat. (Lukács 2:21,22,23)

– Mária áldozatot mutatott be Jézusért, aki az ő elsőszülöttje volt,
– Jézus 8 napos korában körül lett metélve,
– Nevének jelentése: Jahve megszabadít.

4. Jézus családja rendszeresen, évenként megtartotta az Örökkévaló Mózes által elrendelt ünnepeit! (Lukács 2:41)

5. Jézus bejáratos volt Jeruzsálemben a Templomba. (Lukács 2:46) Ha nem lett volna zsidó, akkor nem mehetett volna be, legfeljebb a pogányoknak fenntartott udvarig jutott volna.

6. Jézus a Templomban felolvasott az Ószövetségből, Ézsaiás próféta könyvéből. (Lukács 4:17, 18)

Kizárólag zsidó ember vehette a kezébe az írásokat, és olvashatott fel belőlük.

7. Jézus rendszeresen járt zsinagógába. (Lukács 4:16)

8. Kiválóan ismerte az ószövetségi iratokat, hivatkozott rájuk, idézett és tanított belőlük.
(Lukács 4:15 ; 25-27; 6:3,4)

9. Követői Rabbinak is hívták. (János 1:39, 50)

10. A zsidó törvénytanítók mesternek hívták. (Lukács 11:45)

11. Sem ellenségei, sem barátai, sem senki más soha nem vonta kétségbe zsidó származását.
(János 4:9; 18:35)

12. Zsidó szokás szerint temették el. (János 19:40)

A Krisztus név messiást jelent
Az Ószövetségben, a zsidók szent iratában több, mint 300 prófécia utal az eljövendő Messiásra, Aki Dávid utódjaként zsidó nemzetiségűként születik meg. Ezeknek a próféciáknak mindegyike ráillik arra a Jézusra, Aki önmagát az ószövetségi Messiásnak mondta.


Ezeket is ajánljuk


# Bibliai idők # Archívum

Dns hasonlóság Isten teremtményei között

Jézus elítélésének körülményei

Tudomány a bibliában