A SZENTÉLY ÉS AZ ÉGITESTEK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS

Lenyűgöző kutatás tárja fel a Mózes könyve szerint épített szentély és az égitestek közötti hihetetlen összefüggést!"Készítsenek nekem szentélyt, hogy köztük lakjam! Egészen úgy készítsétek el, ahogyan megmutatom neked a hajlék mintáját és az egész fölszerelés mintáját!" (Mózes II. könyve 25:8-9)

A Mózes II. könyve szerinti szentély elkészítéséről pontos leírást ad a Biblia, amelynek részletes elemzését követően egy írországi mérnök meglepő összefüggésre bukkant.

A nyugdíjas mérnök, Michael több könyvet is írt a Bibliával kapcsolatos kutatásáról. A mérnöki háttere egyértelművé teszi, hogy Michael otthonosan mozog a számok világában.

"A legtöbb ember ugyanolyan közömbösséggel tekint az Ige-versek alapján elkészített szentélyre, mint egy IKEA-utasítás alapján összeszerelt bútordarabra, holott ez jóval több annál" – mondta a mérnök.

Michael a kutatása során figyelt fel arra, miszerint Mózes II. könyvének 25. fejezetében az Úr azt mondta Mózesnek, hogy Izráel fiai gyűjtsenek felajánlást. Az adakozás során 29 talentum arany és 730 aranysékel gyűlt össze.

Minden alkotás magában foglalja a tökéletességet, mivel Isten alkotta


"Feltűnt, hogy egy holdhónap 29 nap, két napév 730 nap" – mondta Michael. Ezen első felismerést követően kezdte el a mérnök mélyebben beleásni magát a témába. A szentély építésére a fentieken túl 1775 ezüstsékel gyűlt össze, ami megfeleltethető öt holdévnek. "Az öt holdév jelentőségéről a Nóé nagyapja, Énókh által írt apokrif iratban olvashatunk bővebben" – közölte Michael.

A mérnök modellezte és megvizsgálta a Biblia alapján felépített szentély felületének nagyságát, amely 2300 könyök volt, az akkori mértékegységben kifejezve. Ez az adat visszautal Dániel könyvének rejtélyes próféciájára.

"Azután hallottam, hogy egy szent beszélni kezdett. Egy másik szent pedig válaszolt annak, aki ezt kérdezte. 'Meddig tart az, amit a mindennapi áldozatról és a szörnyű bűntettről láttál? Meddig lesz kiszolgáltatva a szentély, és meddig tiporja azt a sereg?' Ezt válaszolta neki. Kétezer-háromszáz este és reggel; azután a szentély visszanyeri az igazi rendeltetését." (Dániel 8:13-14)

Ezután Michael kiszámította a szentélyben őrzött szentek szentjének és minden edény felületének nagyságát. Ezek mindösszesen 364 könyök nagyságúak voltak, ami az Énókh iratában említésre kerülő 364 napos naptári évre utalhat.

Michael kiszámította a szentély fedelének felületét, ami 225 négyzetméter nagyságú volt, míg a Vénusz keringési ideje a Nap körül 225 nap.

"A szentély belső felülete 686,96 négyzetméter, ami hajszálpontosan megegyezik a Mars 686,96 napos keringési idejével. A szentélyben levő edények összesen 10 756 könyök nagyságúak, amely a Szaturnusz keringési napjainak számával egyenlő" – állapította meg a mérnök.

"Minden alkotás magában foglalja a tökéletességet, mivel Isten alkotta. Semmi nincs véletlenszerűen vagy cél nélkül. Úgy gondolom, ez az összefüggés sem véletlen, még ha sokan úgy is gondolják. Csodálatos a mi teremtő Atyánk!" – vonta le a végkövetkeztetést Michael.


Ezeket is ajánljuk


# Bibliai idők # Archívum

A hét eredete

Jézus utolsó szavai

Tudomány a bibliában