MEDDIG MENJÜNK EL A HÁZASSÁG ELŐTT?

A klasszikus lelkész-sztori szerint az egyszeri szerelmes pár megkérdezte az egyszeri lelkészt, aki már tapasztalt, öreg róka volt a szakmájában, hogy meddig szabad elmenni a házasság előtt. Rövid gondolkodás utána lelkész határozottan rávágta: "Az anyakönyvvezetőig."A kérdést azóta is sok pár feltette már sok lelkésznek. A válaszok széles skálán mozognak. Szeretnék ehhez a kérdéshez én is néhány támpontot nyújtani, ezúttal nem etikai, hanem

kapcsolati-dinamikai megközelítésből.

Ennek a megközelítésnek a legfontosabb kérdései: Milyen szintjei vannak az egymás iránti közeledésnek? Milyen folyamaton megy végig két idegen, aki egymásra talál és egy adott ponton elköteleződik egymás mellett? Ha a kapcsolat minden várakozás ellenére mégis véget ér, melyik szintnél mekkora sérülésekkel lehet számolni?

I. SZINT: ÉRINTÉSEK NÉLKÜL

1. lépés: szem a testhez
Minden azzal a bizonyos első pillantással kezdődik. Meglátjuk egymást és valami elindul ott belül. Sokszor már ezen a ponton eldől, hogy akarunk-e továbblépni vagy sem. Nagyon sok potenciális emberi találkozás véget is ér ennél a lépésnél, mert nem lépünk tovább, így soha sem alakulhat ki az, ami esetleg történhetne…

2. lépés: szem a szemhez
Hosszan általában azoknak az embereknek nézünk a szemébe, akikhez valami közünk van. Ha valakivel egy ismerkedési fázisban szemkontaktust kezdeményezünk, az jó visszajelzés arra vonatkozóan, hogy érdeklődik-e felénk vagy sem. Ha elfogadja a kezdeményezést, akkor ő is rajtunk hagyja a szemét. Az ismerkedésnek ebben a fázisában a szemkontaktusnak inkább jelzésértéke van, később azonban nagyon mély, szavak nélküli közlések is létrejöhetnek egymás szemébe nézése útján.

3. lépés: hang a hanghoz
Ez az egyik legfontosabb lépés. A pár elkezd beszélgetni. Először felszínes, mindennapi dolgokról, majd egyre személyesebb témákról. A beszélgetésben úgy hatolhatunk mélyebbre és mélyebbre, mint ahogyan egy hagyma rétegei követik egymást. Kívül vannak az általános sablonok, amelyeket naponta sokszor használunk. Ez alatt találjuk a mindenki által hasonlóan látott tényeket, majd elkezdünk beszélgetni arról, hogy a tényekről mi személyesen hogyan vélekedünk és érzünk. Ez az a pont, ahol kezd az intimitás kibontakozódni. A következő réteg az egymás iránti érzelmek, majd pedig a vágyak és szükségletek szintje. Ha a beszélgetésben idáig sikerül eljutni, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy ez már több mint futó kaland. Jó, ha a pár a továbblépés előtt minél több időt eltölt a beszélgetés szintjén, ugyanis ez az egymás megismerésének legjobb eszköze.

Milyen folyamaton megy végig két idegen, aki egymásra talál és egy adott ponton elköteleződik egymás mellett?


II. SZINT: ELSŐ ÉRINTÉSEK

4. lépés: kéz a kézhez
Ezen a ponton a beszélgetés mellett már bekerül a képbe az érintés is, és ha túl gyorsan lépünk tovább, akkor az érintések át is veszik a beszélgetés helyét és ezzel az ismerkedés, a kapcsolat felépítése és megszilárdítása meg is torpanhat. A kéz megérintésén és megsimogatásán túl egymás kezének megfogása fontos szociális jelzés is, amely kifelé és befelé egyaránt azt üzeni: "Nem vagyok már egyedül ebben a világban, van valaki, aki szívesen van együtt velem."

5. lépés: kar a vállhoz
Amikor egy fiú átkarol egy lányt, azzal azt jelzi, hogy magához akarja szorítani, közel akarja tudni és érezni magához. A tekintetek ebben az esetben nem egymásra, hanem egy közös irányba mutatnak: együtt haladnak ugyanabba az irányba, együtt "járnak". Ezzel jelképesen is tükrözik: ez a kapcsolat halad valamerre. A szempontaktus mérséklődik és a testek egymáshoz érésére nagyobb hangsúly kerül.

6. lépés: kar a derékhoz
A derék átkarolása egyértelműen romantikus érdeklődést feltételez. A párok gyakran teszik ezt séta közben, vagy egymás mellett ülve, miközben hosszan és mélyen beszélgetnek. Legkésőbb ebben a fázisban már mindketten tisztában vannak azzal, hogy itt többről van szó, mint ismeretségről, ez a barátság egyértelműen a párkapcsolattá válás útján halad. A megismerkedés még intenzívebbé válik és egyre komolyabb témák kerülnek felszínre, amelyek érintik a jövőképet, az értékrendszert, a hitbeli orientálódást, az érzelmi kiegyensúlyozottságot, az önértékelést és más hasonló fontos kérdéseket.

III. SZINT: ELMÉLYÜLŐ INTIMITÁS

A harmadik szintnél megfigyelhető egy jelentős változás: a kommunikáció, amely eddig főleg a szavak útján történt, most átmegy nem verbálisba; a testbeszéd és a szemkontaktus egyre mélyebb közlési tartalmak átvitelére válik alkalmassá. A szexualitás is megjelenik a kapcsolatban, ugyan rejtett módon, de mindketten érzik bizseregni a felszín alatt. Ha ezen a szinten túl hamar ágyba bújnak, fontos kommunikációs képességek elsajátításáról mondanak le, amelyek később még nagyon jól jöhetnének. Ha a kapcsolat eljut a harmadik szintig és azután véget ér, akkor sokkal nehezebb feldolgozni a veszteséget, mintha az előző két szinten maradtak volna.

7. lépés: arc az archoz
Az egymás mellett haladás helyett most egymás felé fordul a pár, arcuk egymáshoz ér, hosszan néznek egymás szemébe és a szájukkal is egyre inkább elmélyítik kapcsolatuk intim dimenzióját. A csókolózás fontos határkő, mivel egyértelműen szexuális jellegű gesztus. Jó, ha ezen a ponton a pár tagjai eldöntötték, hogy meddig akarnak elmenni, mikorra szeretnék időzíteni a szexuális együttlétet, mert itt könnyen felgyorsulhatnak az események.

8. lépés: kéz a fejhez
A fej, az arc megfogásának jogát ki kell érdemelni. A fodrászon és a fogászon kívül kevés olyan embernek engedjük meg, hogy megérintse a fejünket, aki nem tagja a közvetlen családunknak. Ez a gesztus azt feltételezi, hogy a pár tagjai megbíznak egymásban. A kötődés létrejött, a barátság elmélyült.

9. lépés: kéz a testhez
A kéz érintkezése a partner testével az egymásnak való önátadást, a kapcsolatban való biztonságérzetet sugallja. A partnerek itt kölcsönös simogatással fedezik fel egymás testét és egymásnak testi és érzelmi reakcióit a különböző testrészek érintésére. Legkésőbb ezen a ponton el kell dönteni, hogy a pár szeretkezzen-e a házasságkötése előtt, vagy ezt a kiváltságot az esküvő utánra tartogassa. Ennek eldöntésében nagy szerepe van a neveltetésnek, kultúrának, vallásnak, személyes etikának. Fontos, hogy a döntés ne egy érzelmileg túlfűtött közegben, spontán módon szülessen meg, hanem tiszta fejjel, higgadtan, méghozzá úgy, hogy a pár tagjai nem csak az érzelmeikre és vágyaikra hallgatnak, hanem a Bibliát is bevonják a gondolkodásukba és kikérik tapasztalt házaspárok, vagy szakemberek véleményét.

IV. SZINT: EGGYÉ VÁLVA

A pár itt már a legmélyebb szinteken osztja meg egymással életét és akár házas, akár nem, ha itt történik meg a szakítás, az hasonló fájdalmakkal és veszteségérzésekkel jár, mintha házasként elváltak volna egymástól.

10. lépés: száj a mellhez
Ha a pár ennél a lépésnél tart, tulajdonképpen már eldöntötte, hogy szexuálisan odaadja magát egymásnak. Itt csak nagyon kellemetlen érzések árán lehet megállni. A férfi számára ez az elfogadás, az érzelmi biztonság fontos jele, annak az elfogadásnak a mintája, amelyet kisgyermekként az anyjától tapasztalt. Ezt éli most meg felnőttként élete újabb fontos kötődésében. Érdekes megfigyelés, hogy azok a férfiak, akik sok partnerrel élik meg ezt a lépést nehezen tudnak biztonságos kötődést kialakítani ahhoz az egy személyhez, aki mellett később elkötelezik magukat.

11. lépés: kéz a nemi szervekhez
Ez a lépés már a szeretkezés előjátéka. Akkor érdemes ehhez a lépéshez eljutni, ha már nincs akadálya a továbbhaladásnak. Több vizsgálat kimutatta, hogy az orgazmus problémákkal küzdő nők és az impotenciától szenvedő férfiak tünetei mögött sokszor az áll, hogy túl gyakran álltak meg ezen a ponton és a testük megtanulta, hogy nem mehetnek tovább és akkor is engedelmeskedik ennek a belső parancsnak, amikor már régen nem lenne rá szükség.

12. nemi szervek a nemi szervekhez
A behatolásban és az egymásra hangolt eggyé válásban, amely az orgazmusban tetőzik, megvalósul a pár teljes, feltétel nélküli egyesülése. Önmagunk odaadásának nincs ennél érzékletesebb kifejezőeszköze. Fontos azonban, hogy a testi eggyé válással párhuzamosan haladjon a pár lelki-érzelmi kötődésének fejlődése is. Enélkül a párhuzam nélkül könnyen léphetnek sikamlós területre és szerezhetnek fájdalmas sérüléseket. A legbiztonságosabb érzelmi közeg, amelyben a szerelem minden fokozata a legkisebb érzelmi kockázattal megélhető, a házasság. Szexelni bárki képes. De egy kapcsolatot felépíteni, biztonságos kötődést kialakítani, elköteleződni és érzelmi biztonságot nyújtani egy másik embernek csak érett, lelkileg-érzelmileg egészséges, az identitásukat megtalált, saját döntéseikért és életükért felelősséget vállaló felnőtt férfiak és nők képesek.

 


Ezeket is ajánljuk


Házasság, tévhitek, mítoszok

8 bibliai igazság egy boldogtalan házasság esetére

Szex, Isten szerint


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifehu | Dr. Gábor Mihalec, elismert keresztény társterapeuta írása.

Közzétette: Nicelife2017. október 30., hétfő