CSALÁDI ISTEN-TISZTELET

"Én azonban, és az én házam az Úrnak szolgálunk." (Józsué könyve 24. fejezetének 15. verse)

"Szívem tökéletessége szerint járok az én házamban." (101. zsoltár 3. verse)

Van-e valamilyen kapcsolat a biblia reggeli és esti áldozata, valamint a családi isten-tisztelet között? Milyen fontos a családi isten-tisztelet?

Az áldozat és a családi isten-tisztelet kapcsolata: "A reggeli és az esti áldozatra kijelölt órákat szentnek tekintették, és ezeket az áhítat óráiként tartották meg mindenütt a zsidó nép körében. Ebben a szokásban a keresztények is megszívlelendő példát láthatnak a reggeli és esti imára ... A mennyei mindenség reggel és este azokra a családokra figyel, ahol imádkoznak, és a tömjénező angyal a közbenjáró vér által utat talál Istenhez."

A védelem ígérete: "Istent minden keresztény otthonban tisztelni kell az ima és a dicséret reggeli és esti áldozata által. A keresztény szülők kötelessége, hogy reggel és este komoly imában és kitartó hitben védőkerítést vonjanak a gyermekeik köré. Vajon a Menny Ura elhalad-e ezek mellett az otthonok mellett anélkül, hogy megáldaná azokat? Szó sem lehet erről. Szolgáló angyalok védik azokat a gyermekeket, akiket így ajánlottak Istennek."

Tragédia az imát elhanyagoló otthonban: "Semmi sem tesz oly szomorúvá, mint az imát elhanyagoló otthonok. Egyetlen éjszakára sem érzem magamat biztonságban az ilyen otthonban. És nem is maradnék ott, ha nem akarnék segíteni a szülőknek abban, hogy felismerjék az ima szükségességét. A gyerekek elhanyagoltságról tesznek bizonyságot, mert Isten ismeretét nem állították eléjük."

A családi Isten-tisztelet legyen napi foglalatosság: "Ne befolyásolja a körülmény a családi Isten-tiszteletet! Nem elég alkalmanként imádkozni, s amikor a feladatunk összesűrűsödik, elhagyni azt. Ha így teszünk, azt a benyomást keltjük a gyermekeinkben, hogy az imának nincs különleges következménye. Legyen öröm tisztelni az Urat."

Hogyan tartsunk családi Isten-tiszteletet, ha van gyermekünk? "Az apa válasszon ki a Szentírásból egy olyan szakaszt, amely érdekes és könnyen érthető. Kérdéseket tehet fel, néhány komoly, érdekes megjegyzést fűzhet a szakaszhoz, valamint olyan eseményre is rámutathat röviden, amely megvilágítja a mondanivalót. Azután elénekelhetnek néhány verset valamelyik lelki énekből, amit rövid, tárgyhoz illő ima követ. Mindenki kapcsolódjon be a Biblia olvasásába. Tanulja meg, és gyakran ismételje Isten törvényét. A gyerekek számára érdekesebbé válik a dolog, ha időnként megengedjük nekik, hogy ők válasszák ki a felolvasandó szakaszt. Tegyünk fel nekik kérdéseket, és tegyük lehetővé, hogy ők is kérdezzenek."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLAT
A feleségem és én örömmel emlékszünk vissza azokra a napokra, amikor a gyermekeink még kicsik voltak, és minden reggel és este megtartottuk a családi Isten-tiszteletet, tisztelettudón ültek, a kedvenc babájukat vagy macijukat tartva, és hallgatták Uncle Arthur "Bedtime Stories"-jait és más bibliai történetet. Ma mind a harmincas éveikben vannak, de még ma is emlékeznek az olyan kedves és bensőséges alkalomra, amit mint család, együtt töltöttünk. Komolyan imádkozzunk a gyermekeinkért és az unokáinkért.

Isten megígérte, "megtartom a fiaidat" (Ésa 49:25). Néhány gyermekünk elhagyta a gyülekezetet, de Isten adott nekem egy álmot. Temetőben voltam, ahol a gyermekeim egy része el volt temetve. Az Úr azt mondta, imádkozzam értük Jézus Krisztus nevében. Elmondtam egy buzgó közbenjáró imát, és a sír homokjából előjöttek a gyermekeim. Bűntől és haláltól megtisztulva, olyanok voltak, mint piciny korukban. Isten jó. Szülők, imádkozzatok! Ő megígérte, hogy megtartja mindazt, akit neki ajánlanak. És én hiszek ebben.