VIGYÁZZATOK, ÉS IMÁDKOZZATOK

"Legyetek éberek, és imádkozzatok mindenkor, hogy el tudjátok kerülni mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az Emberfia előtt." (Lukács evangéliuma 21. fejezetének 36. verse)

Miért fontosabb most, mint valaha, hogy a keresztények figyeljenek és vigyázzanak?Az idő rövid: "Az a nagy küzdelem, amit Sátán indított el a mennyei udvarban, hamar, nagyon hamar mindörökre eldől. Most, mint soha eddig, Sátán összeszedi a teljes megtévesztő hatalmát, hogy félrevezesse a vigyázatlan embereket."

Sátán módszere: "Ha vereséget szenved az egyik oldalon, más ponton kezd támadni, új taktikával, újra próbálkozik; jeleket és csodás dolgokat tesz, hogy megrontsa az emberek fiait. A fiatalokat gondosan figyelmeztetni kell a hatalmára. Rá kell őket vezetni, hogy hagyatkozzanak Isten szavára, és figyeljenek a tanácsára és útmutatására."

Egyénileg megpróbálva: "Sátán az utolsó nagy küzdelemben hatalmas erőfeszítést tesz. Minden egyes gyülekezeti tag hite olyan próbatételnek lesz alávetve, mintha rajta kívül senki sem volna a világon."

A gonosz angyalok ellenállnak: "Sátán gonosz angyalok légióival rendelkezik, akiket elküld a Föld minden pontjára, ahol mennyei világosság sugárzik az emberekre. Felállítja az őrszemeit, hogy bemérjenek minden férfit, nőt és gyermeket, és az ő szolgálatára kényszerítsék őket."

Állandó vigyázás: "Legyen minden ember elővigyázatos. Legyetek éberek, és vigyázzatok, különben elővigyázatlanságból egy-egy gondosan elhelyezett, ügyesen álcázott csapdába estek. Ha nem vagyunk állandóan éberek, könnyen zsákmányává lehetünk a megszámlálhatatlan csalásának."

Bátorító bizonyosság: "Sátán sokakkal elhiteti, hogy Istenhez imádkozni csupán szükségtelen formaság. Tudatában van annak, milyen nagy szükség van az elmélkedésre és az imára ahhoz, hogy Krisztus követői képesek legyenek ellenállni a kísértésnek és a félrevezetésnek. A hitből fakadó ima a keresztény nagy erőssége, és bizonyosan ellenáll Sátánnak."

Járjunk imádságban: "Az ellenség nem győzheti le Krisztus alázatos tanítványát, aki imádságban jár az Úr előtt. Ha Sátánnak módja lett volna érvényesíteni az akaratát, Péter számára nem maradt volna remény. Teljes hajótörést szenvedett volna. De az ellenség nem meri túllépni a neki kiszabott határt. A sátáni elemek összességének együttvéve sincs elegendő hatalma ahhoz, hogy megbénítsa azt a lényt, aki bízik. Bízik abban a bölcsességben, amely Istentől származik."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLAT
Az egyház vezetői, a lelkészek, valamint a gyülekezetek vezetői, tisztségviselői és családtagjai az ellenség különösen heves támadásának vannak kitéve. A sátánisták éjféltől hajnali háromig is képesek imádkozni a démonokhoz azért, hogy tönkretehessék a keresztény szolgálatot. A gyermekeiknek megtanítanak mindenféle gonosz dolgot. Megtanítják azt is, miben hisznek a keresztények, hogy aztán, amikor felnőnek, beépüljenek a keresztény gyülekezetekbe azzal a szándékkal, hogy bűnbe taszítsák az embereket, különösen a szexualitás területén. Maradéktalanul odaszánták magukat Sátán szolgálatára. Külön jutalmat kapnak - különösen a vezetők - azért, ha valakit megtévesztenek.

Azonban fontos még egyszer hangsúlyozni, a sátáni elemek összességének együttvéve sincs elegendő hatalma ahhoz, hogy megbénítsa azt a lényt, aki bízik. Bízik abban a bölcsességben, amely Istentől származik. Kell nekünk imádkozni? Feltétlenül! Csak azok vannak biztonságban, akik éberek, állandóan imádkoznak, és a Szentlélek szüntelen vezetése és irányítása alatt állnak.