A VEZETŐI FELADATOK MEGOSZTÁSA A SZENTLÉLEK IRÁNYÍTÁSA ALATT

"Akkor alászállok, és szólok ott veled, és elszakasztok abból a lélekből, amely tebenned van, és teszem őbeléjük, hogy viseljék teveled a népnek terhét, és ne viseljed te magad."
(Mózes negyedik könyve 11:17)Érezted-e már, hogy egyedül cipeled a hatalmas terhet? Isten senkinek sem tervezett ilyesmit, még a Szentlélektől betöltött kereszténynek sem! "Kérlek, ölj meg engemet! - könyörgött Mózes az Úrhoz, amikor már úgy érezte, hogy a panaszkodó nép vezetése miatt végül ott leli halálát a Sínai-fél-sziget sivatagi homokjában. Habár Mózes a Szentlélek hatalmával vezette az izraelitákat, ám a Lélekkel telt emberek is elcsüggedhetnek, ha mindent egyedül akarnak teljesíteni. Éppen úgy, ahogy a gyertya lángja sem lesz haloványabb attól, ha más gyertyákat is meggyújtanak vele, ez történt Mózessel és társaival is: amikor a benne élő Szentlelket Isten megosztotta a többi vezetővel, ők is a Lélek hatalmának teljességével kezdték végezni a munkát.

Rod lelkész egyedül próbálta pásztorolni gyülekezetének mind a 250 tagját, ám a feladat idővel lehetetlennek tűnt, és a prédikátor azon kezdett gondolkodni, hogy valami más hivatás után néz. Tudta azonban, hogy Isten hívta el a szolgálatra, ezért inkább bölcsességért könyörgött, mint hogy egyszerűen feladja, és kilépjen a munkából. Őszinte imájára válaszul az Úr feltárta Rod előtt a kis csoportok és az imapartnerek kialakításának fontosságát. Hamarosan már több mint húsz, Lélekkel telt laikus igehirdető segítette őt munkájában, akik osztoztak vele a lelkigondozói és missziómunka áldásaiban és terheiben.

A laikus vezetők nemcsak a kis csoportok felé szolgáltak, hanem - a Szentlélek indítására - a lelkésznek és családjának is segítő jobbot nyújtottak. Rod testvér szolgálata csodálatos módon erősödött, és sokkal eredményesebb lelki vezetővé vált, mint régebben. A te prédikátoroddal ki hordozza együtt a terheket? A kritizálás megölheti a legodaszántabb életű lelkész szolgálatát is, de figyeld csak meg, mennyire kiteljesedik az élete és munkája, ha egy Szentlélekkel telt személyekből álló kis csoport áll mellette!

Imádság a mai napra
"Bármi is a tevékenységem vagy szolgálatom, Uram, ma reggel elismerem, hogy segítségre van szükségem. Sőt, életem minden területén rád van szükségem. Nem csak tőled szeretném elfogadni ezt a segítséget, Uram, hanem mindazoktól, akiket társakként mellém rendeltél a szolgálatban."