JÓ LÉLEK, ROSSZ HELYSZÍN

"Két férfiú azonban elmaradt a táborban; egyiknek neve Eldád, a másiknak neve Médád, és ezeken is megnyugodott a Lélek; mert azok is az összeírottak közül valók, de nem mentek el a sátorhoz, és mégis prófétáltak a táborban." (Mózes negyedik könyve 11:26)Megfigyelted már, mennyire megrettennek egyes keresztények, amikor arról hallanak híreket, hogyan töltetett ki a Szentlélek, és miként használt fel embereket más gyülekezetekben vagy felekezetekben? - Krisztus tanítványai ugyanezzel a feszültséggel küzdöttek meg, de Tanítójuk fontos dolgokat mondott nekik válaszában: "Mester, láttunk valakit, aki a Te neveddel ördögöket űz, aki nem követ minket; és eltiltottuk őt, mivelhogy nem követ minket. Jézus pedig mondta: Ne tiltsátok el őt; mert senki sincs, aki csodát tesz az én nevemben, és mindjárt gonoszul szólhatna felőlem. Mert aki nincs ellenünk, mellettünk van." (Márk evangéliuma 9:38-40)

Amikor az adventisták egyik úttörője, a tizenéves Ellen Harmon megkapta a prófétaság ajándékát, más egyházi csoportok érett keresztényei Sátán munkájaként ítélték el őt ezért. Ellennel kapcsolatosan Joseph Bates, a nyugalmazott hajóskapitány, aki akkoriban aktív lelkészként dolgozott, egészen más következtetésre jutott, mint egykor Józsué, az ősi izraeliták vezetősegédje. Bates testvér így szólt: "Én most teljes bizonyossággal állítom: hiszem, hogy ez Isten munkája, ami szétszóródott gyermekei vigasztalására és erősítésére szolgál." Így hangzik Pál tanácsa: "A prófétálást meg ne vessétek [függetlenül attól, helyileg hol végzi ezt a Szentlélek - tehetnénk hozzá], mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok! (1Thessz 5:20-21)

Imádság a mai napra
"Uram, Te nem mindig előzetes elképzeléseim alapján cselekszel, és én örülök ennek! Kérlek, ne engedd, hogy megrémüljek, ha Szentlelked más helyeken, más emberekben munkálkodik. Nyitott vagyok arra, hogy Lelked engem is használjon, annak bármilyen módja mellett is döntesz!"