A SZABADULÁS LELKE

"Ekkor az Úrhoz kiáltottak az Izrael fiai, és az Úr szabadítót támasztott az Izrael fiainak, aki megszabadította őket: Othnielt, Kénáz fiát, Káleb öccsét. És az Úrnak Lelke volt őrajta, és bíráskodott Izraelben." (Bír 3:9—10)Milyen képet idéz fel benned a "bíráskodás" szó? Gondolkodj el ezen egy pillanatig! Egy tárgyalóterem képét vagy egy börtönét? A szigorú igazságszolgáltatás és a kemény megtorlás jut róla eszedbe? Meglehet, pozitív képek merülnek föl benned a bíráskodás hallatán: örömöt hozó felmentés, kegyelem vagy pedig bőséges anyagi kárpótlás. Vajon nem vetítetted ki jelenlegi viszonyulásodat a bírákhoz mindazokra, akiket a Biblia ezzel a névvel illet? Ha így van, bizonyára meglepődsz, ha összességében más kép tárul majd eléd. "Nagyon izgalmasnak találom a Bírák könyvét! - osztotta meg velem gondolatait nemrégiben egy fiatal lelkész. - Ez a könyv hihetetlen erővel mutatja be, micsoda hatalma van Isten Lelkének népe ellenségei felett!"

Kevin Wilfley prédikátor éveken át tanulmányozta a Szentlélek munkáját a Szentírásban, mire felfedezte, mi az összefüggés az ítélet és a Lélek szerepe között a Bírák könyvében. "Az eredeti nyelven az 'ítélet' kifejezést sok helyen úgy értelmezhetjük, mint 'szabadulás, jóvátétel, igazság' - magyarázza Kevin. - A Bírák könyvében Isten azért jegyzi fel az izraeliták életében véghez vitt szabadításait, hogy bemutassa, mire képes értünk az Ő Lelke által. Akkor lehet győzelmünk az ellenségen, ha a Szentlélek ma ítéletet tart a gonosz felett bennünk, illetve körülöttünk." Nem csoda, hogy a Biblia tanúsága szerint Isten népe várt az ítéletre! Mivel ők ismerték a Bírót, és bíztak benne.

Othnielről nem olvassuk, hogy a közösségben komoly presztízzsel rendelkezett volna, de amikor a Lélek betöltötte, Isten felhasználta, hogy felszabadítsa Izraelt a mezopotámiai elnyomás alól. A héber nyelv kiváló tudósai azt mondják, a "rajta volt" kifejezés azt jelenti: "aktívan jelen volt benne". Más szóval kifejezve a Szentlélek folyamatosan ihlette és ajándékaival áldotta meg a bírát, hogy a szabadulás és győzelem gyümölcsei végre negyvenévnyi békességet hozzanak Izrael földjére.

Imádság a mai napra
"A lelki harcok közepette bízom Szentlelked győzedelmes hatalmában, Uram. Kérlek, segíts elfogadnom ma szabadításodat, hogy Jézus békessége bizonyossággal és reménységgel tölthesse be életemet!"