AZ ELLENSÉG MEGSEMMISÍTÉSE

"Ekkor felindította őt az Úrnak Lelke, és elment Askelonba, és megölt közülük harminc férfiút, és elvette ruhájukat, és azoknak adta ez öltöző ruhákat, akik a találós mesét megoldották. És felgerjedett haragjában elment az ő atyjának házához." (Bír 14:19)Isten már születése előtt kiválasztotta Sámsont arra, hogy megszabadítsa népét a filiszteusoktól. Ennek a fiatalembernek odaszentelt életű szülei voltak. Étrendjében nem fordultak elő tisztátalan ételek vagy függőséget okozó szerek. Fizikai értelemben szupermen volt, mégis végzetes jellemhiba ütötte fel a fejét nála: az erkölcsi gyengeség. Ez a fogyatékosság indította arra, hogy egy olyan nő után vágyjon, aki az ellenséges nép közé tartozott. Hamar rájött azonban az asszony hűtlenségére, és - amint a Szentlélek ereje kiáradt rá - Isten győzelemmé alakította Sámson ostobaságát. A férfi megsemmisítette az ellenség csoportját, majd hazafelé indult.

A Szentlélek az újjászületés tapasztalata során költözik az egyén életébe (Efézusbeliekhez írt levél 1:13; Ez 36:25—27). Ekkor kezdődik el a munkája, hogy megsemmisítse az ellenséget, amely természetes születése óta uralta az adott személy gondolatait, szavait és tetteit. Sajnos, Sámson esetéhez hasonlóan, ma is előfordulnak olyan ellenségek, amelyekkel még a Lélekkel telt keresztények is szerelembe esnek. Egy híres televíziós evangelizátor a menny csodálatos adományaival szolgált másoknak, de rabul ejtette a kéjvágy. Egy másik az anyagi javak hajszolásával elégítette ki vágyait. Mindketten rájöttek, hogy ez az ördög csalása volt, és egyikük ezt írta később a börtönből: "Mindazoktól, akik előadásaimat hallgatták, kérem, bocsássanak meg nekem, hogy egy olyan evangéliumot hirdettem, amely a földi gazdagságra helyezte a hangsúlyt."

Az egykori igehirdető tragikus körülmények között írta le bűnvallomását, ám mindeközben Isten segítségével megsemmisített több mint "harminc filiszteust". Bizonyságtétele nyomán az emberek betekintést nyerhettek abba, milyen szörnyű veszélyek leselkednek a Lélekkel telt keresztényre is, ha vonzódik az olyan ellenségekhez, mint a büszkeség, az egoizmus, az önelégültség, a becstelenség, a kéjvágy, a kapzsiság, az egyházpolitika vagy a kritizáló lelkület.

Imádság a mai napra
"Uram, ha belső ellenségeim lefegyvereznek, és végül megtapasztalom a csalfaságuk okozta szívfájdalmat, kérlek, segíts, hogy eszembe jusson: Lelked mégis győzelmet ad. Nincs olyan erős kötelék, amit a Te hatalmas erőd ne tudna megtörni. Szentlélek, kérlek, vezess mindig vissza Atyám házához!"