EGY KIRÁLY FELKENETÉSE

"Vette azért Sámuel az olajos szarut, és felkente őt testvérei között. És attól a naptól fogva az Úrnak Lelke Dávidra szállt és azután is. Felkelt azután Sámuel, és elment Rámába." (1Sám 16:13)A lelkész egy kérdést tett föl szombati prédikációjában nem sokkal azután, hogy keresztény lettem: "Rendelkezel mennyei kenettel?" Nem értettem a "kenet" szót, de hát ezt a prédikátor a Bibliából olvasta! Korábban hallottam már katolikus barátaimtól az utolsó kenetről, de azt a változatot sem értettem, és őszintén szólva nem is izgatott túlságosan, hogy mit jelenthet. Később felfedeztem, hogy a kenet [angolul: "unction"] kifejezés a latinból származik, és jelentése: olajat alkalmaz.

Dávid felkenetése azt jelképezte, hogy a Szentlélek betölti őt, és felhatalmazza a lelki vezető szerepére. Ez az alkalom abban különbözött Izrael többi vezetőjének kiválasztásától, hogy miután a Szentlélek kitöltetett rá, "attól kezdve vele is maradt" (1Sám 16:13; új protestáns fordítás). A Messiás eljöveteléig és addig az alkalomig, hogy a Lélek kitöltetett az újtestamentumi keresztényekre, nem történt olyan eset, hogy a Szentlélektől való felkenésnek az eredménye folyamatosan megmaradt volna. "Aki pedig minket tiveletek egyben Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az; aki el is pecsételt minket, és a Léleknek zálogát adta a mi szívünkbe." (Korintusbeliekhez írt második levél 1:21-22) A Szentlélek felkenése jelen lesz a keresztény életében (János első levele 2:20, 27).

Ha az a lelkész ma tenné fel egykori kérdését, felugranék, és úgy kiáltanám: "ÁMEN! Először 18 éves koromban éltem át tudatosan a Szentlélek általi felkenetést. Nem sokkal azelőtt tértem meg, de csak később tudatosult bennem a mennyei "kenet" hihetetlenül hatalmas ereje. Ez a hatalom képesített engem - a fiatal ácsinast - arra, hogy nyilvánosan és olyan erővel hirdessem az evangéliumot, hogy végül sok lelket Jézushoz vezessek. Sajnos miután hivatásos lelkész lettem, fokozatosan elfeledkeztem az Istentől származó kenetről, mígnem 20 év elteltével rádöbbentem, milyen égető szükségem is van rá.

Imádság a mai napra
"Atyám, most örömmel mondanék harsogó IGEN-t a prédikátor kérdésére. Köszönöm, hogy Jézus által enyém lehet a Szentlélek kenete. Dicsérlek ezért, Uram!"