A GONOSZ LÉLEKKEL FOLYTATOTT KÜZDELEM

"Az Úrnak Lelke eltávozott Saultól, és gonosz lélek kezdte gyötörni őt, mely az Úrtól küldetett."
(1Sám 16:14)
Az teljesen egyértelmű, hogy Isten soha nem küld gonosz lelkeket, hogy elnyomjanak vagy megszálljanak bárkit is. Ám az is bizonyos, hogy amikor valaki teljesen visszautasítja a Szentlelket, akkor lénye tárva-nyitva marad a gonosz hatalmak támadása előtt. Én hiszem, hogy ez a kifejezés: "gonosz lélek, mely az Úrtól küldetett", csakis így értelmezhető. A Szentírás időnként Istenre ruházza a felelősséget olyan dolgokért, amiket csupán megengedett az ember szabad akarata miatt.

Saul helyzetéről szólva Josephus, a Kr. u. I. században élő zsidó történetíró így írt: "Az isteni hatalom eltávozott Saulból, és Dávidba költözött. Ami Sault illeti, attól kezdve furcsa, démoni megnyilvánulások kísérték, amelyekre az orvosok nem tudtak gyógyírt azon kívül, hogy ha van valaki, aki énekkel és hárfazenével le tudja csendesíteni ezeket az indulatokat, akkor a király bízza meg őt, hogy amikor a démonok gyötörni kezdik, akkor álljon ott mellette, játsszon a hárfán, és énekeljen neki zsoltárokat." A gonosz hatalmak nem maradhatnak aktívak ott, ahol a Megváltó gyermekei gyönyörű zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket énekelnek (lásd: Ef 5:19). Ezek hatalmas és hatékony lelki fegyverek a Lélekkel telt keresztény életében. Dávid a lehető legeredményesebben használta a "zeneterápiát" Saul kezelésére (1Sám 16:23), de végül az ördögi hatalmak olyan szinten nyertek teret a király lelkében, hogy elpusztították őt.

Barátaim időről időre küldenek nekem keresztény zenei kazettákat, és figyelmembe ajánlanak azokról egy-két különösen sokatmondó éneket. Kimtől és Jimtől kaptam "Az ötvös tüzét", Janettől az "Isten tudja, mit miért tesz" című dalt, Michaeltől pedig a "Tőled kaptam a szeretetet" kezdetű éneket. Vezetés közben újra meg újra meghallgatom ezeket, így válnak részeivé dicsőítésemnek és lelki fegyverzetemnek.

Imádság a mai napra
"Uram, van-e számomra zenei megbízatásod? Habár nem vagyok egy tehetséges énekes, engedd, hogy egyszer én is szabadításod eszköze lehessek valaki életében, akinek szabadulásra van szüksége a gonosztól - olyan erőre, amely a keresztény zene szavaiból és dallamából árad!"