KETTŐS VÁLTOZÁS

"Mikor látták őt a próféták fiai, akik átellenben Jerikónál voltak, mondták:
Az Illés lelke megnyugodott Elizeuson."
(2Királyok könyve 2:15)Washington államban élt egy özvegyasszony, akit hatalmasan betöltött a Szentlélek, de nagyon meglepődött azon, hogy néhány keresztény barátja azonnal észrevette, mi történt vele. "Megkaptad Isten kenetét!" - mondták neki lelkesen, miközben együtt dicsőítették az Urat. Hasonlóképpen Elizeus prófétatanítványai is - nem tudván, hol van mesterük - felismerték, hogy a benne lévő lélek most Elizeuson van, s ez olyan erővel hatott rájuk, hogy Isten hatalmas jelenlétében leestek a földre.

A Biblia tudós kutatói úgy tartják, hogy Elizeus kérését, miszerint Isten adja meg neki az Illésben lévő lélek kettős mértékét, akkor teljesítette az Úr, amikor Elizeus látta mesterét tüzes szekéren felvitetni a mennybe. A jerikói prófétaiskolából való fiatalemberek - aminek egyébként Illés volt az igazgatója - felismerték, hogy valóban a Szentlélek nyugodott meg Elizeuson, mint ahogy a 70 vénen Mózes idejében (Mózes negyedik könyve 11:25) és később Jézuson is (Ésa 11:2).

Krisztus megígérte tanítványainak, hogy a Szentlélek rájuk is ki fog áradni (Apostolok cselekedetei 1:8), és hozzájuk intézett szava drámai módon teljesedett be pünkösd napján. A Lélek kitöltetését mindig felismerik, akiknek megadatott a lelkek megítélésének ajándéka, mint ahogy ez történt 20 évszázaddal később a washingtoni özveggyel és barátaival. Miként Elizeus megdicsőült mesterének köpenyét viselte, úgy borítja be Jézus igazságának palástja ma a Lélekkel telt keresztényeket, akik véghez viszik Mesterük csodatévő tetteit. Ezért nem szabad félned attól, hogy ma te is kérd Jézustól az Ő Szentlelkének kettős mértékét!

Imádság a mai napra
"Kegyelmes Atyám, arra kérlek, ajándékozz meg azzal az örömmel, hogy odaviszel egy olyan személyhez, akinek az életében Lelked kettős változást vitt végbe. Lehet, hogy személyesen fogok vele találkozni vagy talán egy könyvön keresztül, esetleg telefonbeszélgetésben vagy a médiában. Hadd dicsérjelek akkor, Uram, azért, amiért milyen hatalmas csodákat vittél végbe az ő életében!"


Szólj hozzá!