MIÉRT ÉPPEN ÍGY, URAM?

"Küldött Elizeus követet őhozzá, mondván:
Menj el és fürödj meg hétszer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz." (2Királyok könyve 5:10)Szükségét érzed a lelki gyógyulásnak? Ha igen, az Úr talán váratlan utasításokkal lát el, mint ahogy Naámánt is meglepte a leprájára adott különös gyógymóddal. Elizeus szolgálata során ez a második alkalom, hogy a hetes szám valamilyen formában megjelent. A súnemi asszony fia hétszer tüsszentett, Naámánnak pedig hét alkalommal kellett a Jordán folyóban alámerülnie.

Habár a fővezér erről mit sem tudott, a hetes szám fontos a Szentlélekkel kapcsolatos szimbólumrendszerben. Például abban a próféciában, amely arról szól, hogy a Szentlélek megnyugszik majd Jézuson, a Lélek hatalmának hétféle vonatkozásáról olvashatunk. Ő "az Úrnak Lelke. bölcsességnek és értelemnek Lelke, tanácsnak és hatalomnak Lelke, az Úr ismeretének és félelmének Lelke" (Ézsaiás könyve 11:2).

Amikor az Úrnak Lelke kitöltetik, hétféle embercsoportra árad ki: minden testre, fiaitokra és leányaitokra, az idősek és fiatalokra, a szolgálókra és szolgálóleányokra (Jóel 2:28-29). A Jelenések könyve ötször mutatja be a hetes számon keresztül a Szentlélek személyét. A hét a lelki tökéletesség szimbóluma, és ez egyértelműen fontos szempontja mindannak, ahogyan a Lélek csodálatos módon bemutatja az Atya és a Fiú jellemét.

Naámánt zavarta ez a néhány egyszerű utasítás, amit nem értett, és ez velünk is így történik, amikor a Szentlélek valami egészen triviális vagy éppen ellenkezőleg: szokatlan lépést kér tőlünk. Teréz anyát Calcuttába vezette és nem Horvátországba. Dávid Livingstone-t Afrikába küldte Aberdeen helyett; Adoniram Judsont Burmába és még véletlenül sem Birminghambe; végezetül pedig James Hudson Taylort egy afrikai missziós szolgálat helyett Kínába irányította.

Ahhoz, hogy meggyógyulj a bűn leprájából, talán neked is valami egészen különbözőt kell tenned attól, amit elképzeltél. "Arra kértek, hogy én legyek az ifjúságvezető a gyülekezetben! - kiáltott fel az egyik testvér. - Ezt nem hiszem el! Hiszen én a presbiterséget akartam! Néhány hónappal később már együtt örült barátaival annak a sok és hatalmas változásnak, amelyet a váratlanul jött szolgálat hozott az életébe.

Imádság a mai napra
"Rendben van, Uram, örömmel követem Lelked vezetését, még ha nem is azokra a kellemes helyekre vezet, amelyeket én választanék magamnak!"