A LÉLEKNEK ENGEDELMESKEDVE

"Az Isten Lelke pedig felindította Zakariást, a Jójada pap fiát, aki felállt a nép között, és mondta nékik: Ezt mondja az Isten: Miért szegtétek meg az Úrnak parancsolatait? Mert az nem használ néktek. Ha elhagytátok az Urat, Ő is elhagy titeket." (2Krón 24:20)Néhány nappal azelőtt, hogy Betsie ten Boom meghalt volna a ravensbrücki koncentrációs táborban - közvetlenül a 2. világháború befejezése előtt -, kedves hangon elsuttogta húgának, Corrie-nak látomását, amelyet Isten előző éjszaka adott neki. Sűrű sötétség honolt a 28-as számú barakkban, ahol 700 nő próbált aludni a tetves matracokon. A törékeny és nagyon gyenge Betsie elmondta Corrie-nak, hogy a háború után vissza kell majd térnie Németországba, hogy hirdethesse: a Szentlélek be fogja tölteni szívüket Isten szeretetével.

"A németek a legsebzettebb emberek az egész földkerekségen" - suttogta Betsie. - Csak gondolj arra a fiatal lányra, az őrünkre, aki olyan durván káromkodott ránk tegnap! Nem lehet több 17-18 évesnél, de láttad, milyen kegyetlenül verte azt a szegény öregasszonyt korbáccsal? Micsoda munkát lehet majd itt végezni a háború után! Corrie-nak egyetlen porcikája sem kívánkozott vissza Németországba, inkább csendes órás mesterségét akarta folytatni Hollandiában.

Amikor ráébredt, hogy Isten világszéles munkát bíz rá, továbbra is úgy gondolta: "Rendben, bárhová elmegyek, kivéve Németországot! Miután tíz hónapon keresztül járta Amerikát, és beszélt Jézusról a hallgatóinak, Corrie érezte, amint Isten ráteszi a vállára a kezét, és Németországba hívja. Hamarosan arra is rádöbbent, hogy a Németországgal szembeni ellenállása engedetlenség az Úr iránt. Figyeljük meg, hogyan magyarázza döntését: "F. B. Meyer mondta: 'Isten nem azokra tölti ki Szentlelkét, akik a Lélek teljességében hisznek, vagy azokra, akik vágynak utána, hanem akik engedelmeskednek neki.' Mivel mindennél inkább vágytam arra, hogy Isten Lelke betöltsön engem, tudtam, nincs más választásom, mint elutazni Németországba." Talán Corrie-hoz hasonlóan te is ellenállsz a szolgálatnak, amit Isten eléd helyezett. Ma a Lélek erejével válaszolj a hívására!

Imádság a mai napra
"Atyám, tudom, hogy megtérésemkor a Te Lelked töltött be engem, de azért imádkozom, hogy semmilyen szándékos engedetlenség ne akadályozzon abban, hogy ma teljesen betölthess engem!"


Szólj hozzá!