A JÓ LÉLEK

"A Te jó Lelkedet adtad nékik, hogy őket oktatná; és mannádat nem vontad meg szájuktól, s vizet adtál nékik szomjúságukban." (Neh 9:20)Egy nagy megújulási folyamat során az emberek gyakran felismerik a Szentlélek jellemét. Szeretnél ma felállni és áldani az Urat? Ha a Lélek a megújulásért munkálkodik benned, akkor megtapasztalod az Ő erőteljes ihletését, mint ahogy az Nehémiás könyve 8. fejezetének beszámolója szerint is történt. Életedre visszatekintve látod az Örökkévaló múltbeli tetteit, és elismered, hogy a Szentlélek jó. Ő a szeretet, az elfogadás és a megbocsátás Lelke.

Corrie ten Boom gyakran gondolt vissza a ravensbrücki szörnyűségekre, és azon tűnődött, hogy az egykori nácik iránt nagyon nehezen talál szívében a valódi keresztény szeretetből csak egy szikrát is, ami valamennyire átsugározná számára a Szentlélek jóságát. Hol volt a szeretet, az elfogadás és a megbocsátás abban az iszonyatos táborban, ahol hozzávetőlegesen 95 000 nő halt meg? Miként tudná elfeledni az őrök borzalmas kegyetlenségét és a füstöt, amely szakadatlanul szállt fölfelé a krematórium kéményéből? Aztán 1947-ben Corrie egy müncheni gyülekezetben beszélt, az összejövetel végén az egyik legkegyetlenebb ravensbrücki őrt látta maga felé közeledni. A férfi beszélni akart vele. Karját kitárva üdvözölte, és így szólt:

-"Keresztény lettem. Tudom, hogy Isten megbocsátott nekem azokért a szörnyűségekért, amiket ott elkövettem, de ezt öntől is szeretném hallani. Fräulein, meg tud nekem bocsátani?" Corrie lelkében szörnyű harc kezdődött. Isten jó Lelke a megbocsátásra indította. A keserűség és rideg érzéketlenség arra késztette, hogy forduljon el. "Jézus, segíts nekem! Fel tudom emelni a kezem. Ennyit csak meg tudok tenni! Ahogy a kezük találkozott, mintha örömkönnyeikkel együtt a szeretet és a gyógyulás melege is előtört volna szívükből.

-"Megbocsátok neked, testvérem, teljes szívemből! Corrie később úgy tett bizonyságot, hogy azon a napon "a Szentlélek hatalma" árasztott szeretetet a szívébe. Isten jó Lelke ismét diadalt aratott!

Imádság a mai napra
"Isten jó Lelke, én természetemnél fogva nem vagyok olyan, mint Te, de szeretném elfogadni a Te utasításaidat, amelyeket a megbocsátás és igaz szeretet csodálatos jellemvonásai diktálnak!"


Szólj hozzá!