LÁZADÁS HELYETT ÁTADÁS

"Megharagították Meribáh vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk." (Zsolt 106:32)Amikor a gyülekezeti tagok ellenállnak a Szentléleknek, és engedik, hogy kritizáló, visszahúzó lelkület uralkodjon el az életükön, az egy jó lelkészre is nagyon rossz hatással lehet. Mózeshez hasonlóan sok lelki vezetőt késztetett már romboló viselkedésformára az, hogy közösségük tagjai visszautasították az igaz lelkiséget, és ráadásul vezetőjük ellen is finoman összehangolt támadást indítottak. Mózes számára nem jelent felmentést az izraeliták lázadása. Ma sem mentegethetünk egyetlen lelkészt sem azért, ha keresztényietlen módon reagál. Nagy tragédia azonban, amikor a gyülekezeti tagokban és a prédikátorban egyaránt felülkerekednek a gonosz hatalmak, és elfoglalják Jézus Lelkének helyét.

Saját gyülekezetedben légy te a pozitív változás kezdeményezője a Szentlélek hatalma által! Kezdd azzal, hogy személyesen járulsz Isten elé, szívedet teljesen átadod Jézusnak. Kérd a Szentlelket, hogy tárjon fel előtted minden problémát vagy viselkedésformát, ami saját életedben kezelésre szorul, és adjon neked teljes győzelmet, még ha nem is sikerül felfedezned azokat a körülményeket, amelyek eredetileg kialakították benned a negatív viszonyulást! Amint az Üdvözítő szeretete kezd kiáradni szívedbe a Lélek által (Rómaibeliekhez írt levél 5:5), kérd Istent, mutassa meg neked, kit kell meghívnod az imaközösségbe. Talán meglepődsz majd, kit küld az Úr!

Még a hét vége előtt beszéljetek meg egy találkozót az imacsoport tagjaival, és gyűljetek össze a teljes odaszentelődés, a bűnbánat és a megtérés lelkületével. Ha a lelkész nem tagja e csoportnak, hívjátok meg őt is, és szenteljetek időt arra, hogy kezeteket vállára téve könyörögjetek azért, hogy a Szentlélek hatalmasan áradjon ki rá és ti magatokra is. Talán ellenállást tapasztaltok majd bizonyos gyülekezeti tagok részéről, mert a lelkek ellensége a lázadás tüzét akarja szítani, de azt is át fogjátok élni, hogy ti és prédikátorotok a csodálatos, Lélekkel teli szolgálat megígért földje felé halad, amely nem más, mint a közösségetek és a környéketeken élők sokasága.

Imádság a mai napra
"Uram, megnyitom a szívemet, előtted, kérlek, távolíts el onnan minden lázadást, Szentlelkednek való ellenállást vagy a lelkészek és gyülekezetvezetők iránti elutasítást, ami ott van esetleg az életemben!"


Szólj hozzá!