KÖSZÖNTÜNK, GYŐZELMI ZÁSZLÓ!

"Félik napnyugattól fogva az Úrnak nevét, és napkeltétől az Ő dicsőségét; amikor eljön az ellenség, mint egy sebes folyóvíz az Úrnak Lelke zászlót bont ellene." (Ézsaiás könyve 59:19; angolból fordítva)Milyen csodálatos ígéret! Ezt az igeverset több fordításban sokféleképpen fogod megtalálni, mert a héber szavak itt különbözőképpen értelmezhetőek. A jelentése azonban minden fordításban hasonló: mindegy, milyen erővel söpör végig életünkön a gonosz, Isten hatalmas ereje által győztesek lehetünk!

Vajon ma fenyeget téged az ellenség árja? A megáradt folyók vize általában sem nem tiszta és nem is áttetsző. Szennyezettek, és szeméttel vannak tele. Az örvénylő áradat sok álmot söpör el. Az ellenség talán tisztátalan vagy negatív gondolatok, rossz emlékek, depresszió vagy külső üldöztetés árjával akar megsemmisíteni. Úgy érzed, megfulladsz az anyagi gondok vagy a házassági problémák örvényeiben. Ilyenkor jusson eszedbe: "Amikor eljön az ellenség, mint egy sebes folyóvíz az Úrnak Lelke zászlót bont ellene." Halleluja!

Mivel ez az egyik kedvenc Igém a Szentlélek személyével kapcsolatosan, ezért sokat imádkoztam, miközben a "zászló" szón elmélkedtem. Habár az angol Biblia-fordítások közül is csak néhányban jelenik meg, mégis valódi bátorítást kaphatunk, ha megvizsgáljuk többi előfordulási helyét. A kifejezés alapja az a héber szó, amely csatazászlót és jelzőzászlót is jelent. Nagyon szeretem például, ahogyan a 60. zsoltár 6. verse ezt hangsúlyozza: "Adtál a téged félőknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért."

Igényeld ma ezt az ígéretet, és lengesd meg a zászlót a Szentlélektől kapott erővel!

Isten héber nevei közül az egyik, amit imáimban minden nap használok, Jahve Nissi, aminek jelentése: az Úr a győztes zászló. Ő felemeli a győzelmi lobogót, a szeretet zászlaját, mire a gonosz erői visszavonulnak, mivel a Lélek csodálatosan megnyilvánuló hatalma előtt egyszerűen nem állhatnak meg! Emeld a magasba a zászlót, és lengesd meg bátran az előtt, amivel az ellenség el akar árasztani téged! Te Isten gyermeke vagy, és a győztes oldalon állsz!

Imádság a mai napra
"Dicsőítlek téged, Jahve Nissi, dicsőséges zászlódért, és most arra kérlek, hogy emeld fel azt félelmeim és kísértéseim árja ellen!"