KÖSZÖNTÜNK, VEZETÉS!

"De Lélek áradt belém, talpra állított, szólt hozzám, és ezt mondta nekem:
Menj, és zárkózz be házadba! (Ez 3:24; új protestáns fordítás)A Szentlélek utasításai időnként igen szokatlanok lehetnek. Tom és Carolyn, két imacsoportbeli testvérem úgy érezte, a Lélek személyes utasításokat ad számomra rajtuk keresztül. Rögtön ezután Carolyn nagyon meglepődött, amikor rájött: az Úr azt kéri tőle, menjen és takarítsa ki a ruhásszekrényüket. Miután teljesítette a feladatot, a nő imádkozott: "Uram, mi köze van ennek a dolognak ahhoz az üzenethez, amit nekünk kell átadnunk Garrie-nek?" A Szentlélek hamarosan megértette vele, hogy nekem akkor éppen arra volt szükségem, hogy sokkal mélyebb és bensőségesebb kapcsolatba kerüljek Istennel, és egyes félelmeimet, amikbe lelkemet felöltöztettem, ki kell válogatnom és el kell dobnom.

Másnap Tom és Carolyn felhívtak, megbeszéltek velem egy találkozót, és később, a beszélgetés és a közös ima közben gyorsan rájöttem, hogy nagyon pontos és találó üzenetet hoztak. Könnyekkel a szemünkben ismertük el Isten jóságát és azt az örömöt, ami mindig is a miénk lehet, ha bizalommal teljes kapcsolatra jutunk vele.

Én nem tartozom azok közé, akik azt vallják, hogy hallják a Teremtő hangját, amint hozzájuk szól - nagyon ritka alkalmaktól eltekintve -, de amikor házunkban hétről hétre összegyűlt a kis csoportunk, gyakran az a mély meggyőződés hatott át, hogy Istennek különleges üzenete van számomra az Igéből. Néha még a tengerentúlról is csatlakoztak hozzánk barátok, és az Úr őket is felhasználta arra, hogy intsék és vigasztalják a csoport egyes tagjait még olyan élethelyzetekben is, amikről a többi jelenlévőnek fogalma sem volt.

A Szentlélek azt a furcsa utasítást adta Ann Kiemelnek, hogy Miami Beachen egy kemény fából faragott, idős taxisofőrnek evangéliumi éneket dúdoljon el. A férfi az ablakokat is felhúzta, úgy hallgatta az éneket Isten jóságáról, amely "valami csodásat" tud kihozni "összetört, zűrös" életünkből. Miután vége lett, a vén agglegény könnyes szemmel köszönte meg a bátorítást: "Akarom a maga Istenét! Azt hiszem, elég jól elvezetnénk a dolgokat, Ő meg én!" Fogadd lelkesen a Szentlélek utasításait, és légy készen arra, hogy kövesd is azokat!

Imádság a mai napra
"Uram, figyelek Igédre, és erőt kérek tőled, hogy engedelmeskedhessek szavadnak, amint az igazság ösvényén vezetsz."