A CSONTOK ZÖRGÉSE

"Adom az én Lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én, az Úr szóltam és megcselekedtem, ezt mondja az Úr Isten." (Ez 37:14)
Egy nagyon lelkes, fiatal prédikátortól hallottam ennek a próféciának az igen értelmes, modern értelmezését. - "A völgy az egyházat jelképezi - magyarázta. - A Szentlélek nélkül élettelen az egész, és az emberek is halottak a vétkeikben és bűneikben. Az egyház minden tantételét és tanítását el lehet mondani nekik e szavak bevezetésével: 'Halljátok meg az Úr beszédét!' (Ez 37:4), de ez nem elég ahhoz, hogy elegendő életet adjon. A csontok ugyan zörögve összeállnak, és hús is kerül rájuk; de a szervezetek, a szertartások, a rendszabályok és az intézmények összessége sem képes arra - még ha oly sikeresnek néz is ki -, hogy megnyissa a sírokat (37:12). Az egyház csakis akkor képes rá, hogy hatalmas seregként felálljon (37:10), és Jézus győztes erejével elinduljon előre, ha Isten Szentlelke minden egyes személy életét betölti."

Habár tudtam, hogy e prófécia elsődleges magyarázata a babiloni fogságban sínylődő zsidókra vonatkozik és Isten vágyára, hogy visszavigye őket szülőföldjükre, ahol majd a maradék fog élni lelki egészségben, mégis teljes szívvel helyeseltem a lelkész értelmezését. Saját keresztény életemben is voltak olyan időszakok, amikor - bár az Igét hirdettem! - nem ápoltam élő kapcsolatot az Úrral. Pontosan tudom tehát, milyen az, amikor mindent helyesen teszek és mondok, mégis hiányzik az életemből a valódi lelkiség!

Amikor valaki ilyen állapotba kerül, általában nem tudja, mi történt vele, mert a halottak semmit sem érzékelnek (Préd 9:7). Isten azonban az Ő szeretete és kegyelme folytán állandóan olyan helyekre vezeti gyermekeit, ahol elérik őket az imádkozó testvérek, ahol a megújulásról és az evangélium újjáteremtő erejéről beszélnek nekik. Csodálatos látni azokat a drámai változásokat, amelyek akkor történnek, mikor valaki felébred a lelki halál állapotából! Dicsőítem az Urat, hogy újjáteremtő hatalmával munkálkodik az életemben, és téged is arra hívlak, hogy kérd a Szentlelket: töltsön be téged az Ő életével!

Imádság a mai napra
"Uram, nemcsak arra kérlek, hogy állítsd össze lelki életem szétszóródott csontjait, hanem arra is, hogy kelts új életre, hadd legyek hatalmas sereged egyik tagja! Ma tölts be engem újra Szentlelkeddel, hogy a Te életed sugározzon rajtam keresztül!"