A TÖRVÉNYESKEDŐ LELKÜLET

"A szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert adta nékik a Szentlelket, miként nékünk is; és semmi különbséget sem tett köztünk és azok között, a hit által tisztítván meg azoknak szívét."
(Apostolok cselekedetei 15:8-9)Találkoztál már törvényeskedő keresztényekkel? Elég könnyű felismerni őket, mert abban hisznek, hogy üdvösséget Jézus Krisztus érdeme és valamilyen plusz cselekedet által nyerhetnek. Egyeseknek egész listája van ezekről a "pluszokról". Amit Péter az első jeruzsálemi tanács alkalmával megfogalmazott, még ma is érvényes: kizárólag a mi Urunk, Jézus kegyelme által üdvözülünk (Apostolok cselekedetei 15:11). A Szentlélek arra indította a korai keresztény egyházat, hogy nagyon diplomatikusan bánjon a legalistákkal. Adhatott volna egy választ valamelyik apostolnak, hogy továbbítsa a farizeusi beállítottságú hívőknek, ellenkezésüket pedig vita nélkül el lehetett volna utasítani. De az Úr úgy rendelkezett, hogy hívjanak össze egy "generálkonferenciai ülést". Megérkeztek a gyülekezetek képviselői, és kaptak időt a hosszú vitára (15:7).

Amikor a sokaság látta, hogy emberi érvelések itt nem hozhatnak megoldást, Péter, Pál és Barnabás bizonyságot tett, hogyan működik a Szentlélek hatalmas ereje a körülmetéletlen pogányok között. A pogányokból lett keresztények éppen úgy megkapták a Lélek bizonyságát, mint a körülmetélt zsidó-keresztények (Rómaibeliekhez írt levél 8:16). A Szentlélek a pogányokból lett keresztényekért is tett csodákat (Apostolok cselekedetei 15:12). Isten ismeri az emberi szíveket!

Imádság a mai napra
"Köszönöm, Uram, hogy ajándékba adod nekünk az üdvösséget! Ó, bár soha ne tennék hozzá semmit, se a magam, se a mások életében; de ne is hagynék el semmit belőle, ami szükséges az igaz keresztény lelkiséghez!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!